HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OBER
1953: Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Frans Boermans
Zang 2 (**) : Dr Geraeds


Unnen Ober det is eine gooje mins, woar des-se van alles van krige kins.
Einen ingel op aerd, det is-se, weej kinnen um gaar neet misse !
Unnen ober kan alles, det is irlik woar, dae speult dich de lastigste dinger nog kloar.
Wie of dae det allemaol kan, doar snap ik de balle van ...

Refrein:
Waat hes-ste s toch in det glaas gedaon, ober, ober ?
Det alles heej zo op ziene kop geit staon, ober waat hesse gedoan ?
Woar kmp det grei vandan ? Doar ls ik waal suupke van !
Waat hes-ste s toch in det glaas gedaon, ober waat hesse gedoan ?

Unnen ober det is eine slumme man, dae altid in alles dich roaje kan.
En wilse dien geld goan spaare, d'n ober dae zal ut bewaare.
En wet-ste neet of-se noar hos zals goan, of des-ste nog wat aan d'n teek zals staon ...
En kump-ste tot gn beslot, d'n ober dae goit dich d'rot !

Unnen ober bedeent iddere mins in top, hae blif aan ut laupe, en hilt pas op,
As-se zo hiel geloate, nder de stoal bis geschoate.
En wuurd d'r zo mei ens getillefoneerd, door mooder de vrouw ens geinformeerd :
mevrouw, zaet hae tot mien verdreet, gge man, nae, dae zeen ik neet !

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801
** cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die schone leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OBLADI, OBLADA
1994: Tekst: Joep Schouren - melodie: "Obladi Oblada" (Beatles)
Zang(*): NUATH (Neet Um Aan Te Hure)


Neet um aan te hure speult weer in de stad,
Trte is t leefste waat weej doon
Speule, as t geit, de ganse zaal heej plat
Al steit t water s ein flink ind in de schoon

Refrein:
Obladi, Oblada, laot ens gaon...
man weej gaon dr taege aan

Is der pauze, speult veur s de Hofkapel
Kleppe weej s vlot ein glaeske beer
Luustere nog efkes nao det hendig stel
Dan is dn tid um en dao gaon weej alwaer haer

En znder schroom, jao weej trte euveral
Van de Maaspoort wies de Veilinghal
As weej dt zien is t ketjesbal

Idder genre wuurt door s volot gespeuld
Klasieke toene wies aan Rock en Roll
Maar vastelaovesleedjes speule weej t leefs
Dao schuut s bks en t gemood weer flink van vol

* cd 1996: NUATH - "Nappes op de Vim"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH AN, OCH AN
vr 1940: Tekst: L Winters - meziek H. Verhagen
Zang (*) : Theo Teuwsen


An waas ein aardig maedje, opgeruumd en content.
Wengskses wie ein roze blaedje, Sjang eine flinke vent.
Aan An vroog dan ouk eederein, zelfs grot en klein (bis):
An is die vrejerie gedaon, of zulste trouwe gaon.

Refrein:
Och An, och An, och An, wie geit 't toch met Sjang.
Hilt dae nog vul van dich, kom toch, vertel 't mich.
Och An, och An, vertel ens wat, s ens wat (bis).
Och An vertel ens wat van diene leefste schat.

As 't waar kwart veur neege, vader zoot in de praos.
Ging An, Sjang vestus taege, baodschap deej gennen haos.
Mooder stook An ein dieke voes, kwaam laat nao hoes (bis).
Vader zag, An luuster ens hj, zit dich ens efkes bj.

Geit 't dan nao zien bedje, lacht An zo veur zich haer.
Baeijt 't dan zien gebedje, en leed zich stiekum neer.
Zutjes zinge ze onverwach, de koedeljach (bis).
De breurs en zusters al beijein, det wonder moei refrein:

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH HAD IK TOCH EIN KAMER
1946 : Tekst: Mathieu Cornet - muziek: Harry Verhagen
Zang (*) : Hannelore Winter
Oet de Revue: "Bedoot dich !"


Ik loup now al d'n hielen daag te zeuke,
of ik messchien ein kleine woening vind.
Al waar 't maar ein kamer mit ein keuke,
maar neemand dae mich dao aan helpe kint.

Refrein:
Och, had ik toch ein kamer, al is ze nog zoe klein.
'k Heb hielemaol gein muibels, ik bin maar gans allein.
De rame toegetummerd, det vind ik excellent.
As ik maar rges slaope kan, dan bin ik al kntent.

't Is toch ouk te stm um van te praote,
ik waer vervolg door allerhande pech.
Now loup ik wie 'ne gek door Venlo's straote,
kan in mien eige stad neet mier terech.

Zoe geit 't mit de ngetrouwde vrouwe,
die krige al de zrg op eure kop.
Ik zoel verdreid van oozel wille trouwe,
dan knapde miene man det zaakje op.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH LAOT MICH NW MAAR GAON
Verdijk
Zang (*) : Marianne van Groenendaal, Grot kor & Blaoskepel De Kraozers


Refrein:
Och laot mich nw maar gaon.
Det meug ik neet van mooder, det is toch niks gedaon..
Det vreeje in ut schiensel van de maon.
Hald mich zoe stief neet vas, daor kan ik gaaroet taege.
Dich maks mich zoe verlaege, och laot mich nw maar gaon.

Os Annemie det is, geluif mich maar gewis,
ein kind van melk en blood.
Maar vreeje kint ut neet, det duit um groet verdreet,
daorvan haet ut genne weet.
De letste carnaval ging Mieke naor d'n bal, met handrie van de Spie.
Dae woel um toen ens kosse, maar toen zag Annemie :

Maar Handrie van de Spie zag taege Annemie:
" Ik hald zoevuuel van dich ".
Toen pakde Mie um vas beej zien sluppejas,
en zag " Noow liers dich mich,
gauw in de korte tied, mien moodere jao tot spiet,
ut vreeje en ut kosse good ".
Want mooder mot begriepe, det zit mich in ut blood.

* 1961: VS0011-14


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MARLEEN
1971 nr.2 : Teks & mezik: Giel Aerts
Zang (*) : Minsekinder


Refrein:
Och Marleen, och Marleen, id're kir als ik dich zeen,
begint mien hert te bleuje.
Och Marleen, och Marleen, ik vraog mich aaf as ik dich zeen,
wie kan 't zo moei greuje.
En dich bis, as ik mich neet vergis,
zo gegreud znder wortels zonder mis.
Toch bis dich gans kmpleet.
Och Marleen (klap, klap, klap), Nae Marleen (klap, klap, klap),
dich vergaet ik vanzelaeve neet.

Ik heb vul vrouwelik schon gezeen, van Zwede tot in Spanje.
Maar gen zo moi wie mien Marleen, ein ech Venloos kind znder franje.
Wae um zut dae is direk van de zk, mien Marleen is zn lekker stk.

De manne zwerme um Marleen, ze doon net of ze praote.
Maar kike zich de auge ot, Marleen haet bizndere maote.
Jao, ik zek 't veur de zoevulste kir, wie Marleen kump d'r noeits gen mir.

* cd 2000 : Minsekinder - "Nieje Veere"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MIEKE
1885 (of eerder) : Tekst & muziek: Gerard Hamm

Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH WAAS IK MAAR
1958/1959 nr.2 : Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Thuur Luxembourg
Zang 2 (**) : Sjraar Peetjens (live 1959)
Zangn 3 (***) : De Globetrotters (live 1962)
Zang 4 (****) : Nol Peters
Zang 5 (*****) : Minsekinder
Zang 6 (******) : Irene Lardy
Zang 7 (*******) : G Deenen & Rob Deenen
Zang 8 (*******) : Huub Stapel

midi

Wie ik woord gebaore waas ik vrjgezel.
Zoog nog gein gevaore, waas op miene stel.
Lange, lange jaore is det good gegaon.
'k Heb min hert verlaore, 't is met mich gedaon.

Refrein:
Och, waas ik maar bj moder thos gebleve,
Och, waas ik maar met dich neet meigegaon.
Och, had ik nao dien auge neet gekeke,
dan had mien errem hert neet zoe verkierd gedaon.
Ik kan neet aete en neet drinke,
want ik mot maar altied dinke aan dae roje mond,
die blauwe auge, die haor zoe blond.
Och, waas ik maar bej mooder thoes gebleve.
Och, waas ik maar met dich neet meigegaon.

Euveral en altid dink ik maar aan dich.
Bin ik ens din stum kwit, zeen ik din gezich.
Nae, det kan neet dauge, wie ik mich auk drei-j,
altied weer dien auge, die drei-je mit mich mei.

Wae mich kint verklaore, zaet mich astebleef:
bin ik now verlaore, bin ik now verleef ?
Luuy, ik woel og vraoge, gaef mich gooje raod:
zoel ik mich waal waoge in d'n echtelikke staot ?

*lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
** cd: Diverse artiesten - " Batailles Carnavallade 1 " - Omroep Limburg OL52-199701
*** cd: Diverse artiesten - " Vastelaovend in Limburg 1 " - Telstar TCD 100.719-2
**** cd: Diverse artiesten - " Vastelaovend in Limburg 2 " - Telstar TCD 100.750-2
***** cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Thos "
****** cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastelaves Virus" - Telstar TCD 10227-2
******* cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die schone leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CH WIS IK 'T MAAR
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Simone Ketelaars-Driessen - Frans Driessen


Weej ware same 'nt wandele
Heej baove op die moei hei
En keeke s in de ouge aan
Maar dachte toen allebei
As det de waore neet is
Dan vergaet ik mich beslis
As dich de waore neet bis
Jong, waat heb ik 't dan mis

Refrein:
Och wis ik 't maar
Of det waal zo is
Wie km ik det noow aan de weit, vertel 't mich
Och wis ik 't maar
Of det waal ks zien
As weej 't maar ens wiste, waas det waal in zich
Ik wil dich vraoge, km vertel 't mich

Weej minse hebbe ens paerdsgelk
En det heb ik noow gehad
Ik wis dao hil good mei um te gaon
En trof opens eine schat
Wie km ik det aan de weit
Wie 't vaerder mit s geit
As ik det noow maar ens wis
Of 's dich ech de waore bis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OERMINS
2001/2002: Tekst: Frans Boermans & Wim Roeffen - mezik: Wim Roeffen
Zang (*) : De Kammerdjes (Ingrid Scheepers, Christel Wouters, G Deenen & Wiel Vestjens)


In d'n oertied, och geej wet nog waal, dao leep op zekere kir,
ennen oermins door 't Neanderthal, en dae had 't haos neet mir.
Hae brlde blie: "Ik heb gooj zin, umdet ik gennen aap mir bin".
Op de heuk veer put en van veur z'n snoet, det zoog ouk gaar neet oet:

Refrein:
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
baovenop zit zze kop en nderaan de bein.
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
waat zitte weej toch moei inein.
Zoot alles aan d'n andere kant,
dan stnde we op de kop en lepe op de hand.
Aoh, waat is det fijn, aoh waat is det fijn,
en s vel det hilt d'n boel beejein.

In de rimboe waas van alles zat, ut waas, allein maar zaak,
wae d'r hnger had, dae schoot zich wat en ut leefste auk nog raak.
En wie det geit, zo half gekleid, jao, det det die, dan auk nog steit ?
Uig det vel, heb geej, det nog neet gezeen ? Det hng wies op zien kneen:

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OT DE WAEG VEUR DE HOFKAPEL
Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxembourg
Zang 1 (*) : Wiel Vestjens & Hay Crompvoets
Zang 2 (**) : Wiel Reivers, P Reivers & Wim Janssen
Zang 3 : Sander Driessen & Kim Boots

midi

Wj zien de jnges van d'n do, re, si, la, fa, (tataratata)
wj zien de kunstenaers mit hile grote Ka. (tataratata)
Wj blaoze wals en ouvertuur en symfonie, (titirititi)
wj blaoze veur de vos van edere partie. (titirititi)
Wj trte toch zo gaer, let op dao gaon we haer,
Ein (boem), Twie (boem), Dreej (boem, boem) .....

Refrein:
Oet de waeg, oet de waeg veur de Hofkapel.
Jnge, jnge, jnge, waat ein hendig stel.
't Is de bloom van d'n hoempa(pa) mezik.
Ze zien de glorie van 't Jo-cus-rik.

Wj speule boogie-woogie, swing en opera, (tataratata)
of eine polka , van je hoepsa-heisasa. (tataratata)
En as ut slote is, dan kump nog pas de clou, (toetoeroetoetoe)
dan tote wj ch nog ein lollig toe-tje toe. (toetoeroetoetoe)
Wj trte toch zo gaer, let op dao gaon we haer,
Ein (boem), Twie (boem), Dreej (boem, boem) .....

* lp 1976/1977 : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Znne Vastelaovend "
** cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die schone leedjes) " - Onger Os 7370HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OT 'T AUG
Tekst & muziek: Leon Giesen
Zang (*) : Romeo


Werme zomernach, ik bin allein.
Ik vraog mich aaf ofs dich det auk bis, of ziet geej nog beejein ?
Lees dich noow beej um, kleit hae dich oet,
zit hae met zien fieze vingers aan dien leeve snoet ?

Refrein:
Oet 't aug is oet 't hert, 't wuurd gezag, de raks 't ens wal kwiet.
Oet 't aug is oet 't hert, de's moej gezag, maar ik, ik wil dich nog altied.

Ik heb alles weggegoejd, 't hoes is laeg,
alles wat mich aan dich deej dinke heb ik oetgevaeg.
Maar al zien de maore kaal, en os bed zoe kald,
doon ik mien auge toe, dan zeen ik dich, jao dich.

Dao wuurd de stilte verbraoke, ik luuster vol haop,
dao wuurd de sleutel in 't slaot gestaoke, de veurdeur geit aop.
De zon schient nao binne, en dich steis weer heej,
maar dan wuurd 't duuster, en alles is veurbeej heejeejeej.

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OLMS (T IS WIE T WAAS)
2006/2007 nr.1 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck, Bram Holla, Bert & Herm Pollux


Laot gaon, laot gaon, dn optoch kump veurbeej
En alle ingelkes die sjeeze door de stad
Laot gaon, laot gaon, de prins dae is dr beej
Hae waas al lang verraoje, maar so what?
Zo geit t al
Sinds opa maskes droog
t Waas falderal(dera)
det toen de klok al sloog

Wie t waas, wie t is en wie t waere zal
As weej olms zien, dan geit de carnaval
Nog percies zo wie-e altid is gegaon
De vastelaovend, de vastelaovend
De vastelaovend blief waal dozend jaor bestaon

Ao jei, ao jei, ik huur ein joekskepel
En zo te huure staon die knppels veur dn dreij
Ao jei, ao jei, ik dink det ik ze bel
Mit bakkelieten handy bel ik mei
Weej znge al
Wie geej nog sinas drnk
Maar de carnaval
Klink nog wie-e toen klnk

Opzie, opzie, de tadewas zien heej
Te weite: jnk en ald en al dr tssenin
Opzie, opzie, de maedjes zien nog vreej
Veur idderein dae Venloos ksse kin
De greek dae nlt:
t Moiste is pass
Maar geej, geej veult
De joeks geit noit veurbeej!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OME GRAAD
Tekst: Ruitenbeek - muziek: Schmidt

Refrein:
Wao is toch d'n tid gebleve,
van Baer de Woers en Tru de Vink,
Sjang van Alum Büd zien vruiwke,
ik greuzel as 'k dao aan dink.
Wao is toch d'n tid gebleve,
van Baer de Woers en Tru de Vink,
Sjang van Alum Büd zien vruiwke,
ik greuzel as 'k dao aan dink.

Oome Graad oet Hoki-poki woel ens gaer nao Venlo gaon.
Hae kreeg heimwee nao 't stedje wao zien weegske had gestaon.
Graadje kwaam mit vastelaovend, splenti monni had te zat.
Maar hae veulde zich onheimlig, en zag toen, ik mis heej wat.

Ot protes had Ome Graadje maling aan de Jocus-vaan.
En hae ging ens aan de zwabber, in de Venlose Jordaan.
Maar toen leep d'n baeker euver, hae zoog de Jeustraot znder stert.
Snikkend keek -ke nao 't Hetje, en zng mit ein gebraoke hert:

Ome Graadje woord toen raozend, vnd 't neet maskeere flauw.
Deej ein maske veur zien porum en einen hiring in 'n kouw.
Smaekend ginge nao de pliessie, zrg gj toch det ik hj blif.
Laot mich nog ens van vrueger druime, in 't kotje op de schif.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N NBEKINDE ( IK ZOEL ENS WILLE WEITE )
1976 nr.4 :Teks en mezik: Giel Aerts
Zang (*) : Hannelore Winter


Refrein:
Ik zoel ens wille weite, ik woel det geej mich zag,
wae mich gisteraovund nao hos haet gebrach.
Ik zoel ens wille weite, jao zek 't maar gers,
wae mich gisterenaovend zo lekker haet geks.
Det deej dae fijn ! Det deej dae good !
Hae vergoot allein te zegge, te zegge wie hae hoot.
Ik zoel 't zo gaer weite, as geej 't nw ens zag,
wae haet mich gisteraovend nao hos gebrach.

Ik bin zo in de bone, ik bin zo in de war.
Ik weit um neet te wone, en det is toch te bar.
Ks ik um nw maar belle, maar ziene naam is haas.
Ge mt mich ens vertelle, wae det menke waas.
Km doot nw neet zo flauw en zek 't mich ens gauw.

'k Zit heej maar te krite, 'k heb toch znne spit.
'k Zit mich te verbite, ik gluif ik bin um kwit.
As hae zich neet kump melde, dan spring ik in de Maas,
of geej mt mich vertelle wae det menke waas.
Km, zek 't mich nw want, mien hert det steit in brand.

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NDER D'N HEMEL VAN FLUJAS
1978 nr.5 : Tekst & muziek: H. Gerritden
Zang (*) : Petra Houben


nder d'n hemel van Flujas, dao klop ein hertje zo jnk.
En ut deint en ut dans in einen tritspas,
as de bein, as de bein van ein maedje zo jnk.
En ut deint en ut dans in einen tritspas,
as de bein, as de bein van ein maedje zo jnk.

Och Venlo, och Venlo, de bis wiej ein vrouw,
zo luimig, zo grillig, zo bliej en zo trouw.
En altid, altid steit te veur s klaor,
zo jnk as ein maedje met ein lint in ut haor.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi maol elf vastelaovesleedjes en nog vul mir...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NGEDWNGE MEIGEZNGE
1999 nr.3 : Tekst: Martin Peters - muziek: Frits Tilburgs & Martin Peters
Zang: Martin Peters, Frits Tilburgs & Hay Smeets


Ik kin ein niej leedje, wie ging det ouk weer.
Waat is 't geval, de zings euveral dit leedje zo gaer.
Ik heb ein gedachte, die is 't ech waerd.
Z'n leedje bringk dk ein hemels gelk dreej daag op s aerd.

Refrein:
Want mit zze 'vastelaovend',
zinge weej weer euver d'n inzigsten tid,
ein leed van 'vastelaovend',
det huurse ens heej, dit zingse dan dao,
en wuurse neet kwit.

Nae, kik neet nao gister, de duis 't vandaag.
De kins maar de helf, det blief beej dichzelf want zinge det maag.
Gaef dich noow maar euver en laot dich ens gaon.
't Is aafgestump, dit leedje waat kump, det blief waal bestaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOH MARJANNE
2010/2011 nr.3 : Tekst & muziek: Wim Roeffen
Zang: Marcel Verdellen & Paul Joosten


Refrein:
Ooh, Marjanne,
as ik dich zeen waer ik vanzelluf blie.
Ooh, Marjanne,
dich bis nog moeier dan ut moeiste schilderie.
Waat ik dich noow vertel,
is genne kattendrek,
Ik zeg ut maar metein:
Dich maks mich knettergek
Ooh Marjanne,
waat mt ik doon?
De zaes maar waaste wils
Ooh Marjanne,
aste dan ouk maar ein bietje van mich hils
Ooh Marjanne,
aste dan ouk maar ein bietje van mich hils

Ik gluif det alle manne,
kepot zien van Marjanne,
ze dreije wie n-stel beije um m haer.
Ouk ik kin neet ntkinne,
um gaer veur mich te winne,
maar doon det aevel waal op mien meneer.

Ik bleef maar nao um kike,
en woel neet van um wike,
mien laeve stond finaal op ziene kop.
Maar det waas um ut aeve,
dao meus ik maar mei laeve.
Det huurt dr beej en hild ouk noeits neet op.

Ik waas noeits znne gauwe,
en woel al gaar neet trouwe,
maar deze schat, dae waas mich det waal waerd.
Ik zoel um alles koupe,
as het maar neet ging loupe,
want anders waas det slech geinvestaerd


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP D'N BOULEVARD DE LA MAJJUM
1984: Tekst: Hannelore Winter - muziek: John-Gerard Janssen
Zang: Marij en Petra


Refrein:
Op d'n boulevard de la majjum
gaon de leechter in de nach nog lang neet ot
Same klinke, same drinke
en maar uige en maar winke nao een ongeksde snot
Is det neet fijn, is det neet kwant
Jao, aan de majjumkant belaefse allehand

Ut wuurd langzaam duuster, de zn wil nao bed
Me huurt ut gefluuster van hae en van het
Dao hingk einen haemel van raos en van rod
en klink ut getot van eine bot.

De miwe die jage de bik veur ut nis
Dao schriwe de blaage zich laam um de vis
De vlinders die ksse eur bloom in ut or
Och kinder dan huurste ze in kor

Gelk wuurd geplk ot de leefde veurein
En dk hilt gelk auk d'n oozel beejein
Want minse die winse toch noeit trammelant
dus vindse de minse hand in hand


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE MAJJEM
Teks en muziek: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Ik zit in ein buutje op de majjem,
dobber maar ein bietje op de alde Mooder Maas.
Nemus kin mich heej iets make,
in mien buutje bin ik miene eigen baas.

Zo gaon we rech veurot, ut wuurd vanzelf later.
En als ik eine andere kant op wil, hang ik ein puutje in ut water.
Ik bin diek tevreeje, en blaos op mien tot,
mien buutje geit vanzelf veurot.

Refrein:
Laot maar lekker drive, laot mich heej maar blive.
Laot ze maar zweije aan de kant, heej heb ik 't kwant.
Laot mich lekker druime, laot mich lekker luime.
Zo hald ik ut laeve in de hand.

Kinse die minse die altid blive laupe,
ze spooje zich d'n ganse daag.
Ik gaef ut toe ik heb efkes mtte winne,
maar noow weit ik det ut auk anders maag.

Asse neet mier wils probeer ut eine kir,
dan duisse gewon minder maar dan krigse mir.
Dan bisse diek tevreeje en bluusse op dien tot,
dien buutje geit vanzelf veurot.

Refrein:
Laot maar lekker drive, laot s heej maar blive.
Laot ze maar zweije aan de kant, weej hebbe ut kwant.
Laot s lekker druime, laot s heej maar luime.
Weej hebbe ut laeve in de hand.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE VLEISSTRAOT
1991: Tekst & muziek: Paul Hermans - Davis
Zang (*) : Minsekinder


As de snieje weer kump, eine kalde, grize winterdaag,
gebaore wuurt eine kleinen blaag.
Op de Vleisstraot
En zien mam die bk, want waat mt zeej mit dae kleine doon ?
Ze haet neet ens geld veur ein niej paar schoon.
Op de Vleisstraot

Minse, luuster noow ens good, dae jng is van goojen blood.
Maar znder aete lp 't nog ens gans verkird.
Minse, kik ens um ch haer, minse, dit geit te vaer.
Of laupe weej wijer en hebbe weej dan hilemaol niks gelird ?
As d'n tid verstrik, en dae jng neet mir nao schol toe geit,
maar speult op straot waor de kalde wind weit.

Op de Vleisstraot
En van d'n hnger neet diek,
begint hae 's nachs door de stad te laupe,
te vechte, te staele, zichzelf te verkaupe,
Op de Vleisstraot

Eine nach in groete wanhaup, dae jng dae wilde weg,
Hae strits eine fiets, hae kp ein geweer,
hae begint te trappe, maar kump neet vaer.
En zien mam die bk.
Beej 't zeen van 't blauwe plissieleech
't Schint op ziene kop, mit blood d'rop
Op de Vleisstraot
As de snieje weer kump, eine kalde, grize winterdaag,
gebaore wuurt weer eine kleine blaag.
Op de Vleisstraot

* cassette 1991 : Minsekinder - "Op de Vleisstraot"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE ZK
Wrd & mezik: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Ik goei mien kffer in de Majjem, ik gaon neet mier teruuk nao mienen baas
Ik laot mien pepeere lekker vleege, ik gaon mich ligge in 't graas
's Morges vruug eine nieje slieps um, en s' aoves laat is 't werk gedaon
Och minse waor is 't toch good veur, as we straks de pip ot gaon

Jao, dan schp ik mich de schoon ot en gaon ik danse op de zk
Ze kinne mich noch mier vertelle, ik gaon op zeuk nao 't gelk

Nemus wet waat 't beteikent, det gedeuns daag in daag ot
Jao, ik heb d'r ech geng van, ik wil d'r gewoen 's efkes ot
Gewoen ens thos of op de brk
In eine staol of op ein krk
Ein lekker glaas beer en ein hil moei stk
Ik maak mich ech neet langer drk

* cd 1994 : Minsekinder - " Casa Loco"- (de laif ceejdeej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP EIN BEIN
Wrd & mezik: Paul Hermans
Zang (*) : Minsekinder


Sjeng dae waas soldaot, d'n oorlog dae brook ot
Och waat had dae 'n pech, hae verloor toen al zien krot
Wie de vijand um aantrof, schoot dae Sjengske um
't Letste waat dae zegge ks, det waas met heise stum

Refrein:
Op ein bein kan ik neet staon
Op ein bein kan ik neet laupe
Dus veurdet ik nao hos toe gaon
Mt ik irs nog ein pilske kaupe

As ik aan d'n tapkas hang en 't beer velt good
Deurt det meistal noets zo lang, 't zit mich in mien blood
't Geit dan irs in miene kop en dan zak 't in de bein
Ik wil dan nao hos, dus ik staon op, maar dan rp idderein

* cd 1994 : Minsekinder - " Casa Loco"- (de laif ceejdeej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP IDDER PTJE DAO PAS 'N DEKSELKE
1995 nr.2 : Tekst: Jos Buskens & Quin Warmerdam - mezik: Quin Warmerdam
Zang (*) : Hay Wilders & Quin Warmerdam

midi

Refrein:
Op idder ptje, dao pas ein dekselke,
det zaet mien mooder taege idderein.
En trf z'n ptje, dan toch zien dekselke,
dan blive zeej eur ganse laeve lang beejein.
Al biste erm of rik, diek of dun !
Blif toch zo wieste bis.
Waat binne in dich zit, dien hert en ziel,
det is waat 't veurnaamste is.
Op idder ptje, dao pas ein dekselke.
Kik um dich haer, en vraog dich aaf,
wae haet mich gaer ?

Hae is alle jaore vreejgezel, zien haor die striekke vol mit gel.
Hae mak nog steeds gen kans, want hae haet nog gaar gen sjans.

As hae dan in de bone is, umdette weer waat haet gemis.
Dink hae mit hertepien, zoel daen eine knapper zien.

De letste kir toen waas 't raak, d'r veel ein maedje in de smaak.
Det zag toen taege um, mit ein hile leeve stum:

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " Jnk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP KAMERS
1980: Tekst: Frans Boermans - muziek: Jan Theelen
Oet de Revu (*) : "Waat ennen tid"


Ik mt ens met mien elders praote,
det heb ik lang al in de zin.
Ik wil eur irsdaags gaon verlaote,
umdet ik noow volwasse bin.
Ik bin al zeventin gewaore,
en altid thoes is niks gedaon.
Daorum wil ik eur verklaore,
det ik noow op kamers gaon.

Refrein:
Ik wil vreej zien, hielemaol vreej zien,
wie ein veugelke det vleugels haet gekrege.
Ik wil mien laeve mir kanse gaeve,
want ein veugelke met vleugelkes wilt vlege.
Wannir mien Mam en Pap,
d'r auk gen snars van snap,
det is mich glad egaal,
ik fiks det zelf waal.
Jao, 't laeve det wuurd pas schon,
as ik maar, 't guf neet wao, op kamers won.

Ik kin waal neet vuuel van kaoke,
maar det zal zo erg neet zien.
Ein bleekske krieg ik waal aope,
en Mam die haet ein wasmesjien.
En as ik beej geval ens krank bin,
dan steit mien mooder altid klaor.
Det ik auk zelfstendig zien kin,
jao, det maak ik noow ens waor.

* lp : " Waat ennen tid " - Discofoon 11080 - VR 21527


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP UT HUKSKE VAN DE STEINSTRAOT
Straatdeuntje
Zang (*) : Wiep Hovens


Refrein:
Op ut hukske van de Steinstraot,
stnd ein vrouw met vis.
En die wis zellef neet, waat schelvis is.
Toen kwaam d'r enne pliessie,
dae zag' och vrouw,
det is genne schelvis, maar 't is kabeljauw.

* lp (1978/1979) : Diverse artiesten - " Venlo op zien bs " - Discofoon LP 45779


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP VOLLE TOERE
1986: Wrd & mezik: Ad Pollux & Giel Aerts
Geznge: Herm en Bert Pollux


Zien weej met wat Venlonaere wid-e-weg van hos,
geit d'r weer geznge waere, net wie beej s thos.
De minse um s haer die koekeloere,
en kratse zich ens good achter de ore.
Zeej vraoge: "Zek, wao zien die luuj vandan ?".
Dan rope weej met alle man:

Refrein:
Raoje, raoje, raoje, wao kmme weej vandan ?
Einen haojen-taoje, dae det neet hure kan.
Wetjes ot de ore, dan waert auk geej 't gewaar.
Weej zien op volle toere met s Venloos rippertwaar.
En det is veur s zo waertvol, bringk plezeer en znneschin.
Euveral op zzen aerdbol, wao maar Venlonaere zin.

In de bus en in d'n trein of in 't vleegmesjin,
is 't net of d'r allein maar Venlonaere zin.
Die krige um d'n haverklap de kure,
en laote zich in alle tone hure.
En kump de vraog: "Wao ziet geej toch vandan ?".
Dan rope zeej met alle man:

Wao weej staon of wao weej gaon, weej blive aan d'n drei.
Minse, die s neet verstaon, die hoebele maar mei.
Want met ein Venloos leedje, man, dao kanse,
jao, euveral de pupkes laote danse.
En vraoge ze: "Wao kmme die vandan ?".
Dan rope weej zo hard 't kan:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP ZEUK
1999: Tekst & muziek: Holger Seeling & Bert van den Bergh
Zang (*) : &Julitte


Ut geit neet mier um eine god, eine vader veur s allemaol.
Genne gek, nae genne God zal dit zootje zoe laote begaon.
Ingele braeke eur vleugels aaf door 't slaon op harde wind.
Vaere valle veur d'n duvel zien veut, Ingele .....gaon brandend op zeuk.

Maar oet ut veur steig rouk umhoeg, rouk in kleure zoe moei.
Alles det d'r grauw oetzut, veranderd in roed.
Ingele vaere valle zaag as un pen in d'n dichter zien hand.
Letters vorme zien gedich, un gedich .....vol verlange op zeuk.

Refrein:
En ik bin op zeuk, dwalend in mich zelf.
De stad velt in slaop, jao de nach velt aan.
D'n duuster kruup op 't late leech, d'n hemel steit in brand.
Ings kruup in s zele, 't kind kruup oet de man.
We zeuke nog waal vaerder......met de ouge toe.

We gaon veurbeej aan good of slech, kieke neet op of um.
Zeen gen ingele, gen gedich, we dreije s veur nemus um.
Allein as ingele dien veurdeil zien, dan zukste eure waeg.
Allein maar dan, in dien belang, dan ........dan geiste op zeuk.

* cd 1999 : &Julitte - "&Julitte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP ZIEN VENLOOS
1983 nr.4 : Tekst: Peter Janssen - mezik: Wim Janssen
Geznge: Mieke Stevens en Hans Mans


D'r is ein grote keuze, in ksse um s haer.
De Eskimo's die neuze, det leet dao aan 't waer.
De Pruusse doon 't anders, die 'kssen sich die Hand'.
Maar weej doon det vuul leever in zzen eigen trant:

Refrein:
Weej doon det lekker op zien Venloos,
en det hebste vlot gelird.
Weej doon det lekker op zien Venloos,
nae, det kin haos neet verkird:
Van idder wengske ks ik irs 't kuulke,
en as ik dao mei vaerdig bin ks ik dien muulke.
En wae det ein twi dreej neet lk,
nou ja, dae oefent dan maar dk.

Wie filmsterre ksse, det wet toch idder kind.
Maar wie Chineeze ksse, daovan is niks bekint.
Dan hebste auk nog minse, die ksse gaer neet gaer.
Maar kmme die nao Venlo, dan krigste ze zo vaer:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPPE RUIVER
2001: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet ot Lottum


Oppe Ruiver, oppe Ruiver, wont ennen alde grize man.
Dae haet twi doeve en ein ketje en ein gaele kffiekan.

Hae haet behang met van die bloome en gordine met ein rot,
en asse jrig is trakteert-e zich op enne pannekook met krot,
en zingk-e gans d'n daag volot,

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao wont ein leeve grize vrouw,
die haet ein broche op de kraag gespeld en verhaole op de mouw.

Ze haet ein trmmel vol met kukskes, 't is z'n Delfsblauw geval.
Jao oppe Ruiver dao gebeurt 't, heej oppe Ruiver euveral.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao bak d'n bekker grize mik,
verkp zien brudjes aan de slechter, wao de greuntenboer van bik.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver, dao hange wolleke in de lch.
Ge hurt 't: oppe Ruiver kinse vinde waasse altid hes gezch.

Oppe Ruiver, oppe Ruiver is 't laeve net wie heej.
Al likene de daag messchien waat lange, ze zien haos aeve snel veurbeej.

Ech bieznder is 't neet, maar det is waat ik zegge wil.
Heej oppe Ruiver blief de Ruiver, en juus det mak 't verschil,
stil, stil, sjtil.

* cd 2001 : Neet ot Lottum - " Vertrokke " - Red Bullet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPTOCH LEED
2002/2003 nr.1 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*): Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Refrein:
Dit is 't grote optoch-leed, want d'n optoch stop nog neet.
En um dit gaat heej ves te vlle, mt geej mit s dit leedje brlle.
Dit is 't grote optoch leed, nae, d'n optoch stop nog neet.
En as geej staon blif, maak geej kans det geej d'n optoch toch nog zeet.

We zien nog neet ens op de helf, det waar pas waage nummer twelf.
Dae koekwaus mit die muts, det wetste, waar neet de Prins, dae kump as letste.
Ze staon waorschienlik veur d'n drei, dus zing dit leedje mit s mei.

D'r gaon al hil vuul minse weg, nou ja, dan hebbe die toch pech.
Ze zien de hekke weg 'nt drage, dan kump d'r zeker eine grote waage,
Dit gaat det deurt al diek ein oor, maar drek dan trek d'n optoch door,

't Is heej stil op straot en laeg, d'r zien gen wages op de waeg.
We staon heej ot s neus te vraete, ze zien s volges mich vergaete.
Kik dao, det bord, och, morrejen, we staon verkird, dit is 't Ven!

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RGES IN DE STAD
2005/2006: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Maar waat waas det gauw veurbeej
Daen daag vandaag waas gister al
Noow staon ik te lore heej
Wao is 't nog verkleiden bal?
Neet nao bed
Opgelet
Of d'r toch
rges nog
Flink waat loos is

Refrein:
rges in de stad dao klink ein leedje!
Luuster maar ens good:
Mmfplfmmfplfmmf
rges in de stad dao is ein feesje!
Huur! We laupe good:
Mmfplfmmfplfmmf
rges in de stad dao klink ein leedje!
Snt (snt), we zitte mis
Wis (wis wis wis)
Ik maar wao 't is

Maar waat is 't vruug en laat
Ik wil nog neet nao hos toe gaon
'k Weit det 't mich zeker baat
As ik heej noow nog efkes staon
Neet nao bed
Opgelet
Of d'r toch
rges nog
Flink waat loos is

Maar wao zal det feesje zien
We hebbe euveral gezch
Bote aom, mien veut doon pien
Maar zinge guuf mich nieje lch
Neet nao bed
Opgelet
Wao dan toch
rges nog
Flink waat loos is

't Klink mich zo bekind,
ik kin dae zenger
Knl, waat zien weej slum
't Is d'n echo van mien stum


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ORINTASIE!
Tekst: Ren Kauffman - muziek: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Mien horloge lp te hard, d'n tid vluug door ein gaat.
Toe deur steeds beej d'n bekker, ik km euveral weer te laat.

Waer ik wakker in de morge, is d'n daag alweer gedaon,
wach ik in de nach, wies det de winkels aope gaon.

Km ik beej de kapper, is 't drkker dan ein oor.
Gaon ik 's ot aete, dan is idderein al klaor.

Refrein:
Orintasie, wae wet d'r nog wie laat 't is ?
Orintasie, wae wet d'r welken daag 't is ?
Orintasie, weej zien de waeg waat kwit gerak.
Orintasie, lekker same ot kompas, lekker same van de rails gerak.

Kik ik op 't haltebord, vluug de letste bus veurbeej.
Wach ik veur 't roed, is 't oranje veur ik greun kin zeen.

Orintasie, lekker same ot kompas.
Idderein vluug ot de klas, allemaol onaangepas.
Lekker same van de rails gerak.

Jao, van de rails gerak, s fietske in de prak.
Veur altid doorgezak, 'k aet elken daag gehak.
Van d'n hak op d'n tak, jao, van de rails gerak.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S ALDERWETSE SPEULKES
Traditioneel - Tekst: Lei Hendriks
Zang (*) : Lottie Boermans
Melodie oet de operette "Das Lied vom sssen Mdet"


As ik wandel langs de straote van mien geleefde stad,
mis ik hil vuel dinger wao ik as kind zn lol in had.
Ik mein die alde speulkes in hoes en op de straot,
zien bjnao oet de mode wuurd neet mier van gepraot.
Van iensje, diensje, triensje, van iensje diensje traos,
van porceleine kpke det huurt me neet mir haos.
Net wie mit Allerkind're dan ware wj Mam en Pap,
de moderne jeug, die haet det as kinderspeul geschrap.

Refrein:
Die alderwetse speulkes van vrueger jaore haer,
wao me as kind in opging, waat speulde wj die gaer.
Det alles is verdrnge door de moderne tid,
veur 't naogeslach verlaore, 't kinderhert ten spiet.

Kint gj ch nog herinnere as kwaam de knaejentid,
te slage mit ein knppelke, dae knaej jao maeters wid.
En bokspringe op 't gaasplein, 't leefste alles in-ens,
op 't Wielewelke knoerse of kielpe aan de grens.
De maedjes-speulkes ware ouk wrkelik interessant,
mit biggelstein en stuiter te prikke mit ein hand.
Uule, kuule, buuke stntje woord dao dan bj verteld.
Ein book vol ansichskaarte wae wilt staeke veur ein speld.

Ouk bergemuuske, haadis, seseur, staek aaf, sjandiets.
Enne kouseband mit gaffel waas sse katteflierts.
In 't veurjaor fluitjes make van fierefluiteholt.
Kint gj nog schuumke trekke van skkerpaek gebrouwd ?
De Klaosstraot veur te doppe mit Elswieker of ein tn.
Palm-Zndaag mit ein hltje, d'rum pelmkes, haan, bnbon.
En taege Sinter Merte waas Venlo op zien bes,
woord van dae rouk en weirrek de ganse stad verpes.

't Staeke neet vergaete mit uniforme-knuip.
Waat leepste neet te baed’le verzamelde hile huip.
Dan kndukteur of pliesie, huzaar en machinis,
soldaot, sjanderm, marine, as 't maar eine staatse is.
Dan lappe, ketse rammele, ik kruuts of dich de munt.
As te keps waas kste koupe, gj nog waal weite zult.
En 's winters schlke springe, nao hoes, de kouse naat.
Veur straf direk nao bed toe en flink nog veur dien g...(bks).

't Baaje in 't Rienke waas ein geleefde sport.
Mit slengske trekke veel me de kous en kneen kepot.
Waat smakde toen neet lekker gebraoje kwakkerbats.
't Houfkwarteer waas meistal s alde Floddergats.
Now duit de jeug zo deftig weg is det ald gebrok.
Wao zult ge now nog vinde de baokske mit ein loek.
Waat ks 't dich toen schaele wae same mit dich leep ?
Gaef mich maar mien ald Venlo van bloezebs en keep.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S FRENSKE
vr 1969: Teks & muziek: ?

Refrein:
Frenske zoog zien kenske beej s naeve op de stoep.
Want, wie det kind nao hoes toe ging, waar hae um stiekum nao gefloep.
Hae vroog neet of ut waal woel, maar goof um ein ksmoel.
Hae vroog neet of ut waal woel, maar goof um ein dieke ksmoel.

Hae kint ut praote neet laote, hae klets diech de oere van de kop.
Maar wies ze um op ein leef maedje, dan trek e zien neus ens op.

Zek, wetse wie e kint kletse, dao kintse gewoenweg gaar neet beej.
Maar wilt e ein poetje gaon vreeje, dan is e jao gaar neet vreej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S SCHONSTE STRTJE
vr 1940 : Tekst: Fr. Meyers - meziek P. Bartels
Zang (*) : Thee Teuwsen


In veurbj gevlaoge jaore, noom me, och, ge wet wie 't geit.
As de leefde woord gebaore, nao de Floddergats de pleit.
Auk s letste generatie kint det strtje door en door.
En ze vnd dao dk relatie, in 't duuster bj 'n moor.

Refrein:
Idder makde gaer ein prtje, in die alde Floddergats.
In det ech gezellig strtje, in die Flodder-, Floddergats.
En me ksde dao zien bruudje, waal ein stk of hnderd kier.
Det is now in eine flats, gedaon in de Floddergats.

Maar dit is alles verdwene veur 't minnend naogeslach.
Niej lantaere zien now verschene, wao me vrueger 't bruudje brach.
En verdwient zo oet s stedje straks s alde Rue Floddre.
Hil 't vreuger trouwe Hetje, ging dezelfde kant al haer.

Venlo's aldheid geit verdwiene, al 't moeie geit now weg.
Nieje straote gaon verschiene, en det vinde wj z'n pech.
Want we halde van die dinge, van dae gooie alte tied.
En we gaon now same zinge, hil d'n ozel jao ten spiet:

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S VENLO
1993: Teks en muziek: Hay Verberkt & Jan Jacobs
Geznge: Marcel Schuurmans & Mark Janssen


't Waas in de twintiger jaore dien straote die stnde toen blank.
De Maas waas wat breijer gewaore zoe breid tot de huùs in de gangk.
De geis nder ras-Venlonaere waat woort ter gevaeg en geschroeb.
De ganse stad sloog aan 't kaere en euveral blnk weer de stoep.

Refrein:
Heej stnd mien weeg, heej steit mien bed,
ik bin neet weggegaon.
Ik heb der hil dk um gewed,
mien bed zoel heej blieve staon.
Veur wae 't tevuùl moch waere,
zaet emus ik bin 't heej zat.
Dan zeg ik km op Venlonaere,
d'r is euveral waal ens wat.

't Waas in de fiertiger jaore, den oorlog kwaam euver s haer.
Vuul schoens in s stad ging verlaore door bomme, kenn en gewaer.
Wae dach det s stad waas verslage weej sloge de hand gauw inein.
s Venlo kan hil vuul verdrage s Venlo det krieg nemus klein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S WIEN BLIEF BESTAON
Tekst: Annelies Holtman - muziek: Stef Kupers
Zang: Els Bakker, Monique en John Baur, Jacqueline Meurs & Peter Wilders


Refrein:
Weej gaon met de bubs ens op de lappe
t Ganse stel van s geit dr op ot
Waej gaon dreej daag met zn alle stappe
En neme mei jao zelfs de kleinste sprot
Det sleit de hendjes in de maot
As t in zze optoch mei lp door de straot
Det hebbe weej m veur gedaon
Zoe mt de Wien blieve bestaon
De ganse bubs van s geit op de lappe
t Ganse stel van s geit dr op ot

In s eige Wien is vuul plezeer en lol
Groet of klein det speult beej s toch gaar gen rol
Want door alle jaore haer is det ontstaon
Um met de hil femilie ot te gaon (jao weej)

Idderein dae waal ens in de vraemde is
Veult nao ein paar eurkes al ein groet gemis
Haes-se beej de Wien gepreuf de echte sfeer
Dan kumpse dao toch idder jaor maar weer (jao weej)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OUK DET MT KINNE
Tekst & muziek: Frans Peters
Zang: Frans Peters


Refrein:
Ouk det mt kinne
t veult zoe lekker werm van binne
waat ms-ze dao noow mei beginne
de kins dr zelf toch niks aan doon
Want det mt kinne
ik vind weej mtte maar beginne
haol noow dae Prins maar gauw nao binne
dan gaeve weej um van ketoen

Geej weit, t is vastelaovend
alles geit op zine kop
zoe hes-te idder aovend
waal ein ander maske op
De doedels dich wat aan
en de geis dao-mei op stap
de bis ein ander mins
jao, geej heb t al gesjnap

Hes dich gen zin, gen noed huur
want dan gaon ik waal allein
de wets, de vastelaovend
is ein fees veur idderein
De zuus dao minse
die-ste in gen tije hes gezeen
ik km waal weer nao hos
de zals mich morge waal weer zeen

En kump dr einen tid aan
des-te neet zoe good mier kins
met vastelaovend
hes-te ongetwiefeld eine wins
Slot de ouge, oere aope
luuster nao dit leed
en druim dan det geej al s same veur
g zinge zeet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE HOONDERSTAL
vr 1940 : Ward: W. - muziek: H. Verhagen

Venlo is einen hoonderstal, aan de kop steit Jocus haan.
Det weite ze euveral, ganz Holland volgt dees vaan.

Refrein:
Wj hoonder zegge tok, tok, tok, wj hane ku k'le ku.
Wj hebbe in dit hoonderhok, jao, niks wie gooie luu.
Wj hoonder zegge tok, tok, tok, wj hane ku k'le ku.
Dan is der vrede in het hok, kukeleku kukeleku kukeleku.

Hoonder ot dezen hoonderstal halde van joeks en pret,
gedrage zich ouk euveral fatsoendelik en net.

Hane ot dezen hoonderstal, die scharrele geer ens rnd.
Me zuut die dan ouk euveral, maar maken 't nots te bnt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZZE JAER
Tekst: G van Beek
Zang (*) : Pinda Wullum


zze Jaer dae geit zoe gaer dk op de lappe,
zze Jaer zit altid in de stad.
Jaer dae hilt toch zoe enorm van stappe,
al haette genne roeje cent toch wuurt hae zat.
Doot mich maar pils of alt, maar genne kleine.
Klein of groet det mak niks ot, maar wae zal det berappe.
Det steit vas en det is neet zze Jaer.

Refrein:
Dan bietse effe heej, dan bietse effe dao.
Dan bietse wat beej um, en waat beej eur.
Dan bietse wat beej zeej, dan bietse wat beej die,
en isse daomei klaor, dan weer opniej.
Japatapaptedatedateda enz ...

Wie hae det duit det zal hae neet verklappe.
Hae zuup maar betaalt neet al te gaer.
Altid zien d'r weer die dao intrappe.
As ik maar kleppe kan, zaet zze Jaer.
Doot mich maar pils of alt maar genne kleine.
Klein of groet det mak niks ot maar wae zal det berappe.
Det steit vas en det is neet zze Jaer.

* cd 1998 : Pinda Wullum - "Zoemaar veur de yen"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZZE PAP
Tekst: ? - mezik: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Refrein:
zze pap dae is hosman en met raeje
want s mam die meus zo nudig her-intraeje
Boene, strike, poetse, schroebe, 't mt blinke
Haet gennen tid mir um ein pilske te gaon drinke.

Jao pap ging nao de kwiezien kullinaere
Kin met de kaokpot in de keuke good gewaere
Weej zien aevel met daen hosman zir tevreeje
Nae d'r wurt door s gen hnger mir geleeje.

Dae gooje man kaok veur s 't feinste aete
Want as hosman kin zich nemus met um maete
Euver zien werk huursse um noeits mir klage
zze pappie dae zrg noow veur de blage.

Jao dae sies leet zelfs s mam in de watte
Want die schelt nog neet ens de petatte
's Aoves hilt hae zien auge neet mir aope
Is zo meug det hae allein nog maar wilt slaope.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE POLENAISE
Tekst: Gita Wijnans - muziek: Frits Tilburgs
Zang (*) : Riet Schreurs & G Deenen


De zuus ut met de vastelaoevend, det is gans normaal.
Weej doon ut met os eige wuurd, jao, in os eige moodertaal.
Det is toch huuel wat joeksiger en as geej ut neet weit,
dan zal ik och ens veurdoon wie det geit.

Refrein:
Allemaol achterein, jao, det geit wie einen trein.
En zoe loupe weej van achter weer naor veure.
Drink maar eine sloek want det geit van roeketjoek.
Kom d'r tosse want noow geit ut pas gebeure.
Goej maar met de bein en weej danse heej beejein,
op zien Venloos ozze eige Polenaise.
En weej zinge toch zoe gaer, hebbe allemaol plezeer,
daorveur zien weej Venlonaer.

Noow zette weej met deze dans de Vleisstraot op de kop.
Vandaoroet daor de Klaosstraot en dan de Parade op.
Weej roope taege idderein: " Kom same in de rie,
en maake eine slinger wie nog niej ".

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " Jnk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE SCHOUWBURG
Tekst & muziek: Frans Boermans
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Ik woel 't nog ens hebbe euver jaore lang geleje
Toen weej staek aaf, verloste-pot en andere speulkes deje
D'r woort beej s toen in de buurt ouk aan tonil gedaon
En minnige knl haet in daen tied veur 't irs op de buun gestaon.
Det waas dan meistal hej of dao lin de schop of in ein getske
Veur d'n entree van ein schorseneer, enne smaerlap of ein pletske.
Maar smeis dan woort d'r in de sprung enne schouwburg neergezatte
Van bonestake, plenk en zek en alde keukematte.

Dan woort gebouwd dan woort gesjouwd en eder leep te kume
Kroop beej zich thoes de zlder op um grei beejein te schume
D'n deze vond ein ald gerdien en dae ein beddelake
De krmme had behangpepeer um achtergrnd te make.
En Everaat dae laajde zich wao zien elders niks van wiste
Met hlp van Lei en Baer en Frits ein schrrekr veilingkiste.
De witte zakde bej um thes van iefer door de vliering
Maar brach toch alle luchjes mei oet de kis met kersversiering.

Lewieke dae aan 't tummere waas bleef aan enne nagel hake
En zoot met de haempslup oet de bks op 't schouwburgdaak te bake
Doordet hae toen neet good mir zoog had hae zich op d'n doem genaegeld
En kwaam inens met daak en al de ledder afgekaegeld.
Weer woort gezaag, gedouwd, gehf, getrokke en geklmme
En stnd de tent ein bietje wings, det ks s neet vul bmme.
't Waas veur s ein kunspalies, ennen tempel van de muze
Waonao de jnge oet andere straot nog neet ens meugde wieze.

En as de schouwburg vaerdig waas dan ginge ze repetere
D'n teks dae stond neet zwart op wit dae meus me fantasere.
Veuraaf woorte in de ganse straot buljette opgehange
"Komt zien het drama in de keet, een lap op alle rangen"
Dan nalde we Moder aan de kop en ze kwaam d'r neet mir naeve
Of ze meus ein artje en twi cent out eure schollek gaeve.
Ik stnd met 't geld in de hand geplek, ein diek oor van te veure
Te wachte op 't aopegaon van de pappendekke deure.

D'r woort enne kir ein stk gespeuld, wie hoot det toch ouk weer
Zo effe in 't kort verteld kwaam d'n inhald heej op neer:
Ein modet had ein ieferig kind det op schol hil erg braaf waas
Maar ze zumpde zo umdet eure man aan de sterken drank verslaaf waas.
't Kind kwaam met eine pries van schol hil blie nao hoes geloupe
Dae noem de zatlap um weer aaf en woel 't dink verkoupe.
Maar wie '''t kind zich van verdreet lankaaf in de baek woet smiete
Smeet Pap de kroek jenever weg en Mam heel op met kriete.

In hil mien vaerder laeve zoog ik nots zo schon actere
Met zoevel actie en mimiek en znder te soufflere.
Lowie as vader keek zo zat van nder zienen bolhood
Asof hae wies zien roje haor ram met jenever volzoot.
Dao zoogste Graad as erme moder prachtig speul vertone
Al ks hae in daen alde pn zoewat met dreej man wone
't Waas curieus wie Thies as kind ein beeld van vliet en deug waas
En eder wis det dae op schol vel lever lui dan meug waas.

Heej woort gespeuld met euvergaaf, woort grote kuns gegaeve
En 't waas frappant wie of 't publiek zoe vllop mei ks laeve.
Wie de zatte man de buun opkwaam, reep alles: "kiek dao kumpe"
En Lewieke ging zoe zat te kir, det de maedjes ging zumpe.
Dao reep ein jungske heis van gif, wie de vader 't kind woel houwe
"As dich dien put neet beej dich hilds, dan zal ik d'r dich ein bouwe"
Wie harder det de Moder kreet, wie mir leweit weej makde
Wies det de ganse irste rang door de planke zitting zakde.

't Stk had nverwachs ein ind, det is now net 't leuke
Umdet d'r ein giftige moder eure nachpn waas 'nt zeuke.
Dao kwaaminens door 't achterdook ein kwaod gezich gekeke
Det reep: "now zuus miene gke pn en ik had um pas gestreke!"
En jissesmerante mien hudje ouk, wae haet dich det gegaeve?"
Maar Graadje trok ziene rok umhog en rende veur zien laeve.
't Stk waas oet, tenminste half, maar dao meuste w't mei stelle,
Weej ginge deep geschok nao hoes um 't moder te vertelle


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZZEN DRUIM (DRUIME)
2008/2009: Tekst & muziek: Quinn Warmerdam
Zang: Annemarieke Leurs & Bart Janssen


Druime, k-wil van dich druime,
De zuls in mien druime veur good beej mich zien.
Druime, k-wil van s druime.
Zien t nog druime,
Of de waorheid, misschien?
Dan zoel dit echte leefde veur s twieje kinne zien?

Noow, in deze joeksigen tid zal de leefde,
Heej mit alle vlinders gaon bleuje veur s.
Net wie in mien druime, wao weej al lang zweefde,
Hil hog in de wolke, as det noow ens ks

Weej loupe op roze.
s hert vol verlange.
Weej blive veur iwig en altid beejein.
t Leefste woel ik in daen druim blive hange.
Maar dan waer ik wakker,
En bin weer allein.

t Is vastelaovend, en kik s heej same.
Dich steis dao te druime, ik straol en ik lach.
En idderein dae s heej zuut zal beame;
Dn tid van de joeks haet eur same gebrach.

Knip in mien erm en zeg mich det waat ik al wis,
Van det zzen druim noow de werkelijkheid is.

Jao, dit zal leefde zien


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN PAAR APART
Tekst: Rene Oostdam - muziek: Paul Nagelmaeker
Zang (*) : Neutjesrang & Band


Dich drinks dien kffie skker melk
ik drink um zwart
Gekaokde eier wils dich zaach
en ik wil ze hard

As ik zeg 't glaas is half vol
zaes dich nae half laeg
Dich wets wao weej mtte zin
en ik ik vraog de waeg

Ik dink vraemp
toch passe weej zo schon beejein
Znder dich veul ik mich zo allein
Ik dink vraemp
toch passe weej zoe schon beejein
Ik zeg wit dich zaes zwart
weej zien ein paar apart

Asse kwaod bisse bis dich kwaod
gewon te gek veur wrd
Maar efkes later duis dich zo
asof dr noitsnoits wat is gebeurd

As dich zaes 'leve schat'
gaon alle deure aop
Dan wils-se nog van alles alles alles
en ik ik val in slaop

Ik weit neet waat t is
Ik km steeds truuk
Jao truuk nao dich

* cd 2001 : Neutjesrang & Band - " ine waeg " - Marlstone CD 2117


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAERDSGELK
1999/2000 nr.5: Tekst: Hans Jacobs - mezik: Hay Geritz
Zang: Simone & Frans Driessen


Refrein:
Weej hebbe paerdsgelk, det weej in Venlo wone.
Weej hebbe gelk, det weej in Venlo zien..
Veural mit vastelaovend, zien weej heej in de bone,
en struimp 't Venloose blood, wies in de groten tin.
Weej hebbe paerdsgelk, det weej Reubezekskes zien gewaore.

Wie ik ter waereld kwaam, det is al lang geleeje,
toen kreeg ik eine naam, daomei waas ik tevreeje.
Waat hiel belangrik waas, waas de naam al van de stad.
De stad heej aan de Maas, ik heb gelk gehad.

Auk dich en dich en dich, geej ziet ouk van dees stad.
Mien naef en ouk mien nich, en miene leeve schat.
Mit vastelaovend juus t Grote Jocus-rik.
Dan huurste baovenal de Venloose mezik.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PALMHLTJE
Tekst & muziek: Frans Boermans

Twi maol dozend jaor geleje,
kwaam d'r in 't Heilig Land.
Eine Keuning de stad ingereje,
en de kinder zweide, pelmkes in de hand.
En Hae woel gennen tron, genne golde kron.
Maar Hae heel van de minse des te mir.
Ederein good gestump, zng 'Hosanna veur Dae kump
In de Naam van zze Leven Hir!'

Refrein:
Palmhltje, palmhltje, in de znneschien,
de volgende waek zal 't Paose zien.
Palmhltje, palmhltje, och, waat had ik gaer,
dae krintenhaan, die appelesien, en auk dae'n babbelaer.

Twi maol dozend jaor geleje,
ware kinder net wie weej.
Lache waas auk 't leefs waat ze deje.
Wao 't plezeerig waas, dao ware zeej d'r beej.
En ze sprnge op straot, znge in de maot,
en ze reepe alzelaeve Ziene Naam.
En ze struide toen rnd, palmblaajer op de grnd,
veur dae mins dae ot d'n Hemel kwaam.

Marlstone CD


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PARADE
Tekst: Ren Kauffman - mezik: Ren Kauffman
Zang (*) : Minsekinder


Heej maedje, km nao boete, de vlag hink neet halfstok
Dae winkel meug se sloete, vergaet veur ens de klok
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer
Heej maedje zet dien leeg op greun, laot dich gaon ens deze kier
Laot s nao die straot toe gaon, weej same aan de zwier
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer

Refrein:
Pa pada, pa pa Parade, pa pada, pa pa Parade, pa pada,
Pa pa Parade, pa pada, pa pada, pa pa Parade, pa pada,
Pa pa Parade, pa pada, pa pa Parade, paaaaaa

Heej maedje, deur toch neet zoe lang en laot s noow dao haer
Op de Parade is ut dreej daag lang leefde en plezeer
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer
Same met dich oet, nao die straot toe haer, op de Parade paradere,
Dreej daag op en neer, same met dich oet, nao die straot toe haer,
Op de Parade paradere, dreej daag op ut beer

* cd 2000 : Minsekinder - "Nieje Veere"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PARADE
1967 nr.4 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Fr. Wetjens
Zang (*) : Hay Crompvoets


Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Dao hebste grot gelik in.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Waat zitter einen haup mezik in.
't Is idder jaor opniej dezelfde wis,
dao in s vastelaoves-paradis.

Refrein:
Op de Parade, op de Parade,
zze place, place, place de la Parade.
Zuuse vrinde en bekinde.
Nae, dao bisse nots allein.
Op de Parade, op de Parade,
zze place, place, place de la Parade.
Dao haet me 't dalik in de smize
Op die Parade, is wat te kerdize.

Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
De vastelaove-gekke.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Die blieve op de P'rade plekke.
Ze zinge en ze lache zich te mis.
Dao in s vastelaoves-paradis.

Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Ze gaon haos door de rote.
Net wie-se zaes, net wie-se zaes.
Ze hange met de bein nao bote.
De P'rade krieg van s d'n irsten pris.
Det is s vastelaoves-paradis.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi maol elf vastelaovesleedjes en nog vul mir...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PERSIES DEZELFDE
1980 nr.3 : Teks & mezik: Ad Pollux
Solo (*): Hans Mans


Refrein:
Bis dich neet dezelfde van ut vurrig jaor ?
Jao, persies dezelfde, ongelaoge waor.
Waal ein bietje kaler, 'ne gek dae dao nao kiek.
Heej en dao wat smaler, maar diek is auk maar diek.
Blief dich maar dezelfde, hald dich maar keduuk.
Elfde van den elfde, zeen weej s weer truuk.
Noow maak ik mich weer gauw oêt de veut.
De groete aan de vrouw en de kinder ein paar neut.

Os Net, jao s Net, det is mich ein portret.
Maar 't mak s nog wat veur.
Want kik ens det deer, det guf met zien plezeer,
aan d'n optoch klank en kleur.
Met ziene praot, dae gekke praot,
taege de kaerels langs de straot.

Os Nel, jao s Nel, det is mich ein medl,
wie det in den optoch lp.
En hur wie dae schat weer ens aan hil de stad,
zien vertelselkes verkp.
Och wie det geit, jao wie det geit,
taege 't mansvolk waat dao steit.

* lp 1979/1980 : Jocus - " Dao geit-e haer ! " - Discofoon LP 4.7980 15.90


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PETERKE
19??: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet Oet Lottum


Peterke dae woende in ein alde boerderie.
Heej wied vanaaf zien motto waas : " Ut mak niks, c'est la vie ".
Maar op 'nen daag toen kwaam hae truuk van 't werke op 't land.
Hae keek ens good, och nae, dao stond zien boerderie in brand !

Refrein:
Jao det is pech, pech pech, pech pech pech.
Jao det is pech, pech pech, ut gelok waas beej um weg.
Jao det is pech, pech pech, pech pech pech.
Peterke dae had allein maar pech.

Peterke zien buure hadde pas 'ne nieje hond.
Dao ging hae dok mei wandele want wandele waas gezond.
Dan goeijde hae ein stokske weg en zei : " Pak ut stokske, braaf ! "
Maar d'n hond begreep ut spelke neet zei : " Hap ", twie vingers d'raaf !

Peterke dae zoog ein hiel moeij maedje orges staon.
Hae ging d'rhaer en vroog verlaege : " Wilse met mich gaon ? "
Maar ut maedje det zei niks, nae ut maedje deej hiel kort.
Toen zoog hae det hae lolde met ein groet reklame-bord !

Peterke leep met ein deure bloomefaas op straot.
Die waas veur de verjeurdaag van 'ne gooje kammeraod.
Hae stook ein kruutsing euver, maar ut stopleech stond op roed.
En det had Peter neet gezeen en noow is Peter doed ...

Refrein:
Peterke dae had noow noeits mier pech ...

* cd 1998 : Neet ot Lottum - "Flaai"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIEN 2
Tekst & muziek: Leon Giesen
Zang (*) : Romeo


Vuul vioele en ein groet ingelekoer huurse zaach vanoet de huuegte.
Zeut wie honing veur 't roeje oer of wie water nao de druuegte.
Zoe mot 't zien, zoe gaon de verhaole.
Zoe mot 't zien, asse de leefde vinds.
Zoe mot 't zien as dien hert wuurd gestaole.
Zoe en neet anders, zoe mot 't zien.

We waere getroffe door ennen donderslaag, inens vinde weej de waore.
De leefde sleit toe vanoet 'n hinderlaag en weej zien veurgood verlaore.
't Mot zoe moej zien, d'n daag van mien laeve.
't Mot zoe moej zien, as ik de leefde vind.
't Mot zoe moej zien, maar d'r is nog iets naeve,
de roezegeur en maoneschien, en det is ...

Refrein:
Pien, pien, pien umdet ik um oeit kwiet zal zien.
Pien, pien, pien umdet ik um oeit kwiet zal zien.

We doon toch alles veur wat zekerheid, 'k lierde door veur de papeere.
D'r is maar ein dink wat ik ech zeker weit, ik zal alles ens verleere.
't Is zoe moej, wie het leet te slaope.
't Is zoe moej, wie 't veilig beej mich leet.
't Is zoe moej, nao ein laeve lang haope, vond ik geluk.
Waat ein verdreet, en waat ein ...

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PIEN VAN MIEN
2004/2005: Tekst: Paul Janssen, Jobert Joosten & Gerard Vonk - muziek: Paul Janssen & Gerard Vonk
Zang: Jobert Joosten & Gerard Vonk


Joa vriedaag op de lappe, waat kin d'r moeijer zien,
Mit vrinde lekker stappe, det leet mich in mien lien,
Kiek al die kwante minse, ik veul mich 18 jaor,
Dus raeken maar op morge, bin ik 'weer' dao.

Refrein:
Nao de Vastelaovend neem ik bloome mei veur dich,
Nao die dolle daag kump weer dae lach op dien gezich,
Ut zunke geit weer schine, ik zal d'r veur dich zien,
Dreejhonderd twi-en-zestig daag, allein'maar'Mien.

De broene kan ut trekke, gaon nao de Zoepkoel haer,
Nog gauw waat flappe tappe en dan ein glaeske beer,
D'n twide of d'n derde, d'n tel dae bin ik kwit,
En op de kneen nao hos toe, waat waas'det'wit.

De loupbks aan en schmienke, gaon mit d'n optoch mei,
Op joets mit eine kater, heej vind ik mienen drei,
Weer drink ik dan de letste, ut is nao miene zin,
En morge lever ik dan de bks'pas'in.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIENDAKIS
Tekst: ? - mezik: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Jao, d'r is maar ein dink waat ik op mien bttram wil en det is:
Pienda, piendakis
Ik bin d'r gans wild van en andere vinde 't fis
Pienda, piendakis
Mien vrinde zegge: "Dae haet ein raedje los."
Pienda, piendakis
Maar de kins zegge waatse wils, det greij is gooje kos:
Pienda, piendakis.

Refrein:
Want ik hald van piendakis, vettige piendakis,
Van de lekkere, plekkende piendakis.

Km op, dan doon ik 't ch veur:
Pienda, piendakis
Pak 'n mets en smaer 't maar lekker diek op de bttram
Pienda, piendakis
Jao noow doot 't muulke maar aop, want dao kump 't vleegtuug aan
Pienda, piendakis
En noow maar flink met die tendjes kauwe
Pienda, piendakis

Ik meus nao ein dineej en waat waas dao aan de hand?
Pienda, piendakis
Ik noom enne groten hap en 't plekde aan mien tand
Pienda, piendakis
Idderein keek mich aan en ze schote in de lach
Pienda, piendakis
Maar det makde mich niks ot, want dit is waat is zag:
Pienda, piendakis

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIET HALD D'N HOND VAS
Straotdeuntje
Zang (*) : Dames- / Hire-kor


Refrein:
Piet halt d'n hond vas,
dette mich neet biet.
Biete mich, ik zeg ut dich,
dozend taler ks ut dich.
Piet halt d'n hond vas,
dette mich neet biet.

* lp (1978/1979) : Diverse artiesten - " Venlo op zien bs " - Discofoon LP 45779


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIETJE
1967 nr.2 : Tekst: Frans Boermans - mezik: Thuur Luxembourg
Zang: Wiep Hovens


Och waat enne spit, ik bin d'r enne kwit.
Ik had um met meuite gekrege.
Ik heel um good vas, want ik had um nog pas.
Nw heb ik um nog laote vlege.
Ik leep um nog nao, nw heej en dan dao.
Maar jummich, ik heel um neet beej.
Wie vindste det zeg, mien Pietje is weg.
Nw vraog ik in eder caf:

Refrein:
Is d'r heej emus dae Pietje hit,
waas dae heej meschien ?
Wit d'r dan nemus wao Pietje zit,
dae mt toch rges zien.
Gluifste dan neet det dae rges is,
de wets neet waaste zaes.
Zek mich nw neet det hae nrges is,
dao isse nog nots gewaes.
Zek mich nw neet det hae nrges is,
dao isse nog nots gewaes.

Ik vroog wae wat wet, aan eder buffet,
en heste nw ots vanzelaeve.
Ik hoort eders kir, dae is heej neet mir,
ze zagte, dae is nao heejnaeve.
Hae zag dk geng, det emus um zch,
en haet um heej duchtig geraak.
Det kump heej op neer, dan gaon ik maar weer,
en vraog in de volgende zaak :

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIETJE
Tekst: Frans Boermans - muziek: Thuur Luxemboug
Geznge 1 : Ben Verdellen & De kinder
Geznge 2 (*) : Claar Boots


s Pietje dae haet: "Poep" gezag,
det maag dae neet van Mammie.
Det had hae zelf oetgedach,
waat einen fizen ammie.
En Mammie zag: "Det maag neet mir,
en anders weer gen snoep !
Dus zeg det neet nog eine kir."
En Pietje zag: "Jao, Poep."

Refrein:
Maar Pietje, maar Pietje, beneem dich ein bietje.
Bringste det weer van de straot met.
Maar Pietje, maar Pietje, beneem dich ein bietje,
waaste auk duis, laot det.

Pietje leet, det waas neet net,
d'r hil hard eine vleege.
Pap vraog: "Pietje dees dich det ?"
en Pietje woel neet lege.
Hae zag: "Wae det geleverd haet,
kump nemus aan de weet.
Gehuurd heb geej meschien waal wat,
gezeen heb geej 't neet."

Pietje is auk kunstenaer,
det wit geej dan beej deze.
Menkes teikene duit hae gear,
det haet-e waal beweze.
s Pietje makde 't weer ens bnt,
had hoge nod veur twi.
En hae mikde op de grnd,
ein menke in de snie.

* cd 2000 : Diverse artiesten - " Petje aaf (veur al die schone leedjes) " - Onger Os 7370


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIMPELPAARS
vr 1969: Teks & muziek: ?

Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is de neus van ome Janus.
Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is die neus, waat eine Janus.
Det kump van al det ninne, zo'n dreej daag aan ein stk.
Hae schd ze zich nao binne, al zittend op ein krk.
Pimpelpaars, pimpelpaars, pimpelpaars is die neus van ome Jan.

Mien ome Jan, dae gooie man, dae haet ein klein gebrek.
Nao eeder borrel kump der op zien neus ein kleine plek.
Nao hil vul van die pintjes krieg zeej op de langen deur,
ein gans bezonder tintje, jao, ein hiel aparte kleur.

Refrein:
Met Carnaval, dan is mien ome Jan zo in ziene sas.
Dan kump zien paarse neus um iers geweldig good van pas.
Want eeder dae oom Jan bekiek, dae zuut 't al metein,
dae vindt die kleur zo moi en sjiek, en zink dan zit refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PINGALIA
Tekst & muziek: H.J.H. Gerritsen

Op ein bleik stond ein geit, en op ein bleik stond ein geit,
zo allein, zo allein, en met sk aan de bein.
En op ein bleik stond ein geit, en op ein bleik stond ein geit,
en Pingalia neumde zich die geit.

Refrein:
Pingalia, Pingalia, zoo'n geit van 18 jaor, zoo'ne faldera.
Ut mek, mek, mek, nog achter in de nek,
maar ut vrejt al met ein knlke op de hek.
Pingalia, Pingalia, zoo'n geit van 18 jaor, zoo'ne faldera.
Ut mek, mek, mek, nog achter in de nek,
maar ut vrejt al op de hek.

Tante Nel had s gezag, en tante Nel had s gezag,
det die geit, det die geit zo met de "biem-bam" sleit.
En tante Nel had s gezag, en tante Nel had s gezag,
det ut knlke op de kneen waas gebrach.

En ut knlke is gegaon, en ut knlke is gegaon,
zo allein, zo allein, met zie'n sk op de bein.
En ut knlke is gegaon, en ut knlke is gegaon,
en ut geitje mek, mek now weer allein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PINGUIN SWING
Tekst: Wiel Hermans - muziek: Wim Roeffen

Pinguin pap en pinguin mam,
die kraoze lekker swingend op die korte bein.
Hiel vuul leweit en duchtig tam tam,
zo schravele die achterein.
Det schmmelt maar, en huur ens wie det flats,
daobeej wurt swingend in de maot geklats.

Refrein:
De pinguin swing, de pinguin swing,
de bein, die waere razelig van jngk en alt.
De pinguin swing, de pinguin swing,
wae strak zit in de frak, lut det neet kalt.
't Vruus maar of 't dujt maar of van alles wat,
met hoebele en waggele geit alles plat.
De pinguin swing, de pinguin swing,
zo swink 't door de ganse stad.

Pinguin Jet en pinguin Jaer,
begoove zich al dkker op det gladde is.
Deep nder nul, det hebbe zeej gaer,
dan lache zeej zich weer de mis.
Zo same op ein hpke, don beejein,
dan gaon die allemaol wie einen trein.

Efkes nao rechs en dan weer nao links,
de neuze achternao, dan geit 't neet verkird.
Asse gewon as pinguin dinks,
dan hesse det hiel gauw gelird.
Dus allemaol d'r iskalt taegenaan,
dan wurt 't nog gezellig op die slidderbaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PLEKKER
Baer v/d Meij & Egon Peters
Hofkapel v/d Wien, zang (*) : Marita Borremans, Hans Goertz, Jeu Titulaer en Baer van der Meij


Met de vastelaovend gaon ik gaer op stap,
lekker pierewaaje, hange aan d'n tap.
Later rup de kastelein: " Ut is d'n hoegste tied ",
zeg ik um: " Det vind ik fijn, maar de bis mich nog neet kwiet."

Refrein:
Ik blief nog effe heej, ik blief nog effe heej.
Ut is toch zeker vuuels te vruiug um al naor hoes te gaon.
Daorum blief ik nog heej, daorum blief ik nog heej,
wies det de vastelaovend is gedaon.

Bin ik met ein maedje, wilt det leeve kind,
al huuel vruueg gaon vreeje, waat mich gaar neet zint.
'k Wil nog neet naor boete, 't is nog vuuel te vruug.
Wachte wies ut sloete, ik bin ut nog neet muueg.

* lp: "Vastelaovend in De Wien" - LP 1065-A


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PLK D'N DAAG
1972 nr.2 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Frans Wetjens

Gister waas, morge kump, maar vandaag dae ister.
En weej praote gans bestump, neet mir euver gister.
En waater morge te wachte steit, leet s neet op de maag.
Nae, wao 't s allein um geit, det is vandaag d'n daag.

Refrein:
Znnen daag wie vandaag ister maar eine.
Jao, maar eine, en det is znne fijne.
Daorum plk daen daag, want minseleef hae ister.
Jao, plk daen daag, want morge isse al gister.

Plk d'n daag, km d'r beej, laot um toch neet scheete.
Strakkes isse weer veurbeej, wurter weer gekrete.
Daen daag dae ister veur s plezeer, maar is um zo gesmaerd.
En daorum is s elk keteer, jao elle meuite waerd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PLUUJ
1981: Tekst: Hannelore Winter - muziek: John-Gerard Janssen
Zang: Marlie Hanraths


Refrein:
Met mien pluujke, nondejuuke, dans ik door de straote haer
Met ein jeske, kallebeske en ein hudje mit ein vaer
En ut eppelke van Eva bringk mich neet van wis
Det hingk dao aan die pluuj in mien eige paradis
Met mien pluujke, nondejuuke, dans ik door de straote haer

Ein klein rediske wao genne mins naor vroog
Ein golde liske det in d?n iskas loog
die hebbe jen want die hange aan ein pluuj
baove al die gekke luuj.

Ein alde brodkors die neet te bite waas
Ein stkske braodwors die goof um duchtig gaas
Dao aan die pluuj met wat selderie en knoep
En det lp neet in de soep.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POES VAN TON
Wrd en meziek H. Verhagen & J. Kohlen

De poes van Ton det is ein kat,
kaolzwart met lange stert.
Ze vrit hil fein ut hielke op,
en ls maar genne snert.
Ze duit waat heej, ze duit waat dao,
de ruuks ut kamers wid.
En toch wilt zze gooijen Ton,
det praoper bis neet kwit.

Refrein:
Die poes van Ton det is ein kat,
kwaam op mich aaf en deej mich wat.
Ik waerde mich wie eine gek,
jao, jao daovan heb ik die plek.
Die poes van Ton det is ein kat,
kwaam op mich aaf en deej mich wat.
Ik waerde mich wie eine gek,
daovan heb ik die plek.

Ein aardig Vastelaoveskind,
had Ton ens flink geks.
Maar thos gekmme leet zien vrouw,
dae stumper gaar gen rs.
Wao waas dich ? - Is det lippestift ?
Ik wil deste ut mich zaes.
Och nae zaet Ton, maak dich neet dik,
ik bin beej de poes gewaes.

Ton zoot mit kermis in de kroeg,
drnk flink waat beerkes ot.
Maar efkes later sloog hae zich,
kreeg krampe op zien snot.
Al waggelend ging hae nao hos,
en vnd ein gooije smoes :
Die kretskes vrouw, die kreeg ik weer,
van die gemeine poes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POLLONAIS
2001/2002: Tekst & muziek: Mai Anrchte & Jacques Claessen
Zang (*) : Mai Anrchte & Jacques Claessen


Refrein:
Allemaol in pollonais, as te d'r eine veur dich haes,
halt um vas, gewoen aan ziene jas.
Lpse veur of acherot, kiekse in die leuke snoet,
waat ein kans, veur eine nieje sjans.

Noow zus ens waat die pupkes danse, die in det kind zien auge staon,
zal det amor waal verstaon, of is 't strakkes weer gedaon.
Velt d'r veur s waat te kerdieze, nogal wiedes dan laot maar gaon,
kinse die leefdes taal verstaon, dan laot toch gaon.

Noow uig ens waat ze koekeloere nao zze slinger van plezeer.
Wao geit dae ganse zwiek noow haer, nao de rue de la floddres ?
Det is 't getske van de leefde, biste dao nog neet gewaes,
loup dans ens mei dees pollonais, weit waaste haes.

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POPFESTIVAL
Tekst: Frans Boermans - muziek: Wim Roeffen

Ik bin, wie ge wet, enne popfen tot en met,
enne fen met hil mien hert.
Och, as ge ens wis, wie gezellig det det is,
op z'n prachtig popknzert.
Met hnderddoezend op ein plein,
op ein hpke, hil don beejein.

Refrein:
Jao, ik mt en ik zal nao 't popfestival.
En egaal auk waat veur waer, ederein dae geit d'r haer.
Nao det popfestival kump 't moiste van al,
want nao aaflaup geliek, dan begint dao de meziek.

Gunds op ein schavot, schrif d'r eine zich verrot.
Neemus hellep dae'n ermen knl.
En hae houwt en jank op ein soort besnaorde plank.
"Kuns" is genne flauwekl.
Maar och, den bin ik waal gewind,
en aan alles kump toch ein ind.

Dao wuurd gemiauwd en gejengeld en gehouwd.
Vraog mich neet wao det nao klink.
Geit 't hard geng, gaon de hendjes in de lch.
De massa is auk maar ein dingk.
Maar och, det duit mich gaar gen moer,
met ein wetje in eder or.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINS CARNAVAL
vr 1954: Tekst: Koos Timp - mezik: Giel Aerts

Idder jaor mit Vastelaovend,
duit hil Venlo deze wins:
-'t Rup al waeke van te veure -
'Gaef s 'nne nieje Prins.
Dae s Venlo kint regere,
op zin eige stm maneer,
en dae drej daag lang d'n baas speult,
in 't Stedje van Plezeer'.

Refrein:
Prins Carnaval, Prins Carnaval,
is de leukste vent, in de hile tent.
Prins Carnaval, Prins Carnaval,
is d'n baas in Jocus' Hoonderstal.

Euveral wao maar meziek is,
of wao maar geznge wuerd.
Is de Prins mit zien'n aanhang,
nverschillig welke buurt.
As de bel van Jocus klingelt,
is det 't attentie-sein.
Want de Prins dae is in aantoch,
en dan zingk me dit refrein :

As 't knudde op d'n bal is,
kreit d'r genne Jocus-haan.
Maar kump dao de Prins nao binnen,
dan mak dae de kachel aan.
Ziene Raod begint te zinge,
wae d'r piere kint, dae piert.
En de Prins gif zelf 't veurbeeld,
wie me Vastelaovend viert.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINS VAN IDDERE MINS
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: prins Fred Honig en zien adjudante Bart Holtermans en Frans Pollux


Venlo maak plaats!
Waoveur?
Veur de Prins!
Wae? Ik?

Refrein:
Dao hesse de Prins van idd're mins
En weej zien de wins van idd're prins.
En asse ut kind nog in dich vinds
Dan bisse zelf ein bietje Prins
En waal de prins in idder mins
Det is toch waat idder mins zich wins
Dus asse noow nog luime kins
Dan wuuers se prins, wins-prins!

We zoote in d'n duikbot in de middelandse zi
Dao klop-de eemus op de deur.
We makde aope en dao stond de vors
met eine nieje mantel in de gooije kleur.
De vors zach: 'Hang dae mantel um en zet daonao
dees' hoge muts met vaere op d'n bluts.
En kik ens dao:'
(Wao isse dan?)
(Dao hesse de Prins!)

s eige schon Parade waas met joeksigheid gevuld
En weej, weej stnde op ut daak
Week veulde s gepaerdskeuteld,
weej veulde s vergld
en idder wrdje det waar raak
Daen aovend znge alle jnge in de stad
Nae znne prinselijke Prins hebbe weej noeits gehad
(Prins Carnaval!)
(Nog eine kir)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSVERRAOJE
2003/2004 nr.4 : Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Ruud Stikkelbroeck & Bram Holla


Wie ein laupend veurke geit 't door de stad
Want d'r zit ein scheurke in s Jocus-schat
En door det kleine scheurke is noow waat ntsnap
't Allergrotste Stadsgeheim wuurt heej door s verklap!

't Is dan waal verbaoje maar we gaon de prins verraoje!

't Wuurt dae dao!
Wae dao?
Dae dao met det mrf!
Dae noow neet nao heej zich um te dreije drf
Dae met die hand en die bein
Wuurt adjudant nummer ein
Uig herres span dao dae
Det wuurt d'n andere
Jao jao 't is dan waal verbaoje maar weej gaon de prins verraoje
't wuurt dae! Wae? Dae! Dae? Dae Dao! Aoh
Ik weit allein nog neet percies in welk jaor

'k Zoog 'm gister sjouwe, richting fotograaf
'k Ks mich nog verdouwe, hae kwaam op mich aaf
'k Merkde det-e gaar niks in de gater had
inens reep ik: Dich wuurs de prins! Hae schrok, toen wis ik zat.

'k Lig al daag te tuure, plat op mienen bok
Beej zien euverbuure achter eine strok
's Morges geit-e werke, hae luimp haos gans de nach
En det d'r niks verdachs gebeurt, juus det vind ik verdach


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRUUSE
19??: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet Oet Lottum


Iddere Zaoterdaag dan is ut weer zoe wied.
Dan wuurse in gans Venlo diene auto neet mier kwiet.
Dan komme ze met bakke vol, van euver de grens,
en rieje allemaol in eine Mercedes-Benz.
Ze komme 's morgesvruug al rond de klok van nege oor,
en vraete dan al hamburgers en hiering in ut zoor ...

Refrein:
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Bakke vol met 'Kaffee und Kaese',
'Und Pommes-Frites mit Mayonaise'.
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Kumpse in de stad waat zuusse ? Pruuse !
Ik zeg og, oeit dan waere weej ut zat,
want zoevuul Pruuse hebbe weej nog noeits gehad !

'Die ganze Familie' lop met tasse euver straot.
En as de kiendjes zeike um 'n ies, wuurt 'Mutti' kwaod.
Sie einkaufen de gansen daag, de veut die doon eur pien,
op zeuk nao alle winkels wao de dinger 'billig' zien.
Maar vruug mich zo'nne Pruus oeit nao de waeg nao C&A,
dan steur ik um 'per ongeluk' nao Hors-America ...

En um ein oor of vief dan is de Zaoterdaag veurbeej.
Dan rieje ze weer truuk in eure dieke BMW.
Dan lop dich veur ein waek auk genne Pruus mier in de waeg,
en staon alle pekiergeraazjes zes daag lang weer laeg.
Dan huurse weer gewoen Venloos praote, och waat klink det braaf.
Och loog os Stedje van Plezeer maar wieer van Pruuses aaf ...

* cd 1998 : Neet ot Lottum - "Flaai"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAAR
2001: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang (*) : Neet ot Lottum


Messchien dalik, as alles waat gezak is.
Messchien straks, as ik vergaet waat d'r gezag is.
Messchien later, jao later det klink good.
Maar veurluipig drink ik nog dien blood.

Messchien oit, vlak veurdet we dodgaon.
Messchien dan, det we met s batse blotgaon.
In de winter van mien laeve, sorry veur waat waar,
't is raar

Alles is raar, alles is maf, alles is krmp,
en ik bin aafgestmp.
Van ot- nao aan- weer otgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs de grnd, daorum halt ik mich nog staonde.

Messchien toch, det we nog ens waat gaon aete,
In det restaurant, wao ze s allang zien vergaete.
Van al s gepraot waere de biefstkke kalt.
Ik halt van dich, maar

De's neet mir zat en in idder geval noow neet.
Dus praote, aete, drinke hoof neet, as 't aan mich leet.
Al slot ik neet ot det s de toekms nog aete schink,
we zeen waal waat 't bringk.

Alles is raar, alles is maf, alles is krmp,
en ik bin aafgestmp.
Van ot- nao aan- weer otgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs mien schoon, daorum halt ik mich nog staonde.

Messchien det rges oit in 2012,
ik dich 's bel of wae wet belse zelluf.
En dan kinne we gaon drinke en klinke op waat vruuger waar,
maar noow is ...

Alles nog raar, alles nog maf, alles nog krmp,
en ik bin aafgestmp.
Van ot- nao aan- weer otgestamp.
Ik veul mich net ein schemerlamp.
Alles plek heej van mien traone.
Zellufs mien leedjes zien plekkerig gewaore.

* cd 2001 : Neet ot Lottum - " Vertrokke " - Red Bullet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAUKE
2001: Tekst: Rob vd Sluis - muziek: Ex-Ronny Toober
Zang (*) : Ex-Ronnie Toober


Ik stop met rauke, nne kier
Ik stop met rauke, k weit nog neet wannir
Kaugums of tablette
Of accupuntuur laote zette
K stop noow met rauke, deze kier

K bin noow nne stresser, maar waal geznd
Bin 18 kilo zwaorder en heb n dike knt
Mien vrouw geit van mich scheije
Maar ik heb alweer waat nijs te vlije
T is waal neet zo clever, ut is blnd

Ik stop met stoppe met rauke, noow metein
K heb al gen geveul mier, in min linker bein
Caballero, drum of samson
Of.., marlboro light
Ik vlem gewon verder, net wie idderein

* cd 2001: Ex-Ronny Toober - "Noow en heej"
2001 *cd : Diverse artiesten - "Venloos Trots"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RAZELAER
1963 nr.1 : Tekst: Koos Timp - mezik: Giel Aerts
Zang (*) : Theo Teuwsen


Ik bin zo erg verlaege, ik weit neet waat det is.
Mien bein die staon de ganse daag te knikke,
en ik kin nrges taege, ik woel ens det ge wis.
Wie ik mien wrd nao nder staon te slikke.
Ik bin 'nen echten 'duizak', wie me zaet.
Det kump as Amor dich te graze haet.

Refrein:
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
- waat enne wazel - krieg ik de razel.
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
krieg ik de razel in de kneen.
Dan gaon ik langszaam van de gaert, ik griep mich aan de moor.
Mien bein die slage in de knup an dan zak ik d'r door.
Eed're kier as ik dich zeen, eed're kier as ik dich zeen,
krieg ik de razel in de kneen.

Ik bloos wie ein redieske, ik kan d'r niks aan doon.
Wao mt det haer as ik mit dich allein bin.
Dich bis z'n lekker sieske; mien hert zink in de schoon,
umdet ik door daen dazel van de bein bin.
Ut leefste leep ik hil wied um dich haer,
maar ik doon ut neet, ik zeen dich vuls te gaer.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


REIZIGER IN ZWART
1995: Tekst & muziek: Maurice Roosen
Zang (*) : Romeo


Noch dertig jaor te gaon, dertig jaor um te bedinke,
waat d'r op miene graafstein kump te staon.
Gaon ik naor d'n hemel of rup d'n duvel mich in de hel,
zal ik mich verwaere of geit 't laeve ech zoe snel.

Euver dertig jaor zien mien haor gans gries,
bin ik einzaam en vergaete, bin ik alt en wies.
Euver dertig jaor is het gegaon en beej mich weg,
maar de vaaje in zien gezich laote gen leuges toe.

Vanaovend weit de wind oet 't weste, 't perron is naat en kald,
't spoor strek zich oet tot aan de horizon.
De huurs de stumme van de minse veur d'n trein van halluf twelluf,
Venlo- Den Haag centraal station.

Maar de stilte is maar schien, wachtend op de volgende trein,
ik bin ein reiziger in zwart, in ennen trein rond middernach.
Genne naam en gen verleeje, zeukend in 't hede.
Alles achter mich verbrand veur ein laeve aan de zonnekant.

* cd 1995 : Romeo - "Later krieg gelik" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE REJALE (royale)
Tekst: Frans Boermans - muziek: Wim Roeffen
Zang (*) : Wiel Vestjens


Refrein:
Zolang weej laeve, zal ik dich gaeve,
mien hile hebbe en mien ganse traktement.
'k Zal dich bedinke met schon geschinke,
ik vraog veur mich allein maar eine zndaagscent.
Want ens per waek wil ik mien grot gelk gedinke,
mt ik ot dankbaarheid ein glaeske beer gaon drinke.
Zolang weej laeve, zal ik dich gaeve,
mien hile hebbe en mien ganse traktement.

Och, leeve schat, zek wetste wat.
As dich smeis van mich hils,
en trouws met mich, dan kaup ik dich,
van alles waaste wils.

Dae'n auto en die vleegreis,
en dae'n bntjas zien wat deur.
Dao kaup ik dich ein fietske,
en ein lchtig bloesje veur.

lp: " Laot gaon dae wage "
cd : " Znne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIDDER GOSEWIEN
Tekst: Frans Boermans - muziek: Jan Theelen
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Huur mien verhaol van Ridder Gosewien.
En van de schone Jnkvrouwe Mechtilde.
Daen eedle man dae beej det maagdekien.
Ziene leefdesdors aan eur rieke brnne stilde.

Eilaas eilaas hae waas dn innigste neet.
Det waas nw net waorum hae zich zoel wraeke.
Hae keek in zien alkoof door eine spleet.
En hae zoog veer veut nderoet de lakes staeke.

Hae haet dae valse snodaard oetgedaag.
Dae um zien schon Mechtilde hal nstaole.
En zeet wie hae toen zonder stot of slaag.
Ouk de zegepraol nog zowaor wis te behaole.

Hir Gosewien had op ein slum meneer.
Ein stinkerskieske op zien zwaerd gestaoke.
Dae valse minnaer veel verduzeld neer.
Wie hae toen det Limburgs kieske had geraoke.

De Moraal:
Wae zich neet altied opveurt net en braaf.
Hoort in mien leed det hae dan mt bedinke:
Daen dmme mins dae gruf zien eige graaf.
En hae bringk dao beej ouk dn boel nog aan t stinke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIDDER KUNIBALD
1999/2000 nr.1 : Tekst: Paul Naus, Frank Spreuwenberg & Wim Roeffen - muziek: Wim Roeffen
Zang (*) : Hay van den Ham & Frans Driessen


Kunibald, dae had beslaote mit d'n optoch mei te gaon.
Ouk zien paerd ks 't weer neet Iaote, en stnd al ore klaor te staon.
Op de Pnniewaeg gekmme, stond haos mir as idderein.
Otgedos mit trt en trmme znge zeej same dit refrein:

Refrein:
Kunibald, dao kump'hae weer. hae wet, weej zeen 'm toch zo gaer.
'nen Optoch znder Kunibald, is Jocus vitae znder zalt.
Smeis dan lppe naeve 't paerd, det kump dan dao door det,
Want Kuun had weer ens zat gehad, hae had mir dors dan mood.
En zienen "hiep" dae waas det zat, dae zag:" Dich geis maar fijn te voot".

Wie weej eur zo zooge sjouwe, nae, det zoog toch gaar neet ot.
"Kuun", dae meus zienen hiep waal douwe, want anders kwaam dae neet veurot.
Maar hae leet zich toch neet kiste, en 't lkde um goddank.
Veur de luuj die 't nog neet wiste, hae kreeg d'n hiep weer aan de gangk.

* cd 2000 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIFMEZIK
1983 nr.2 : Tekst: Wiel Hermans - mezik: Wim Janssen
Geznge Wiep Hovens en Annemie Alders


Refrein:
Mam, wao is dien wasrif ? mam, gaef mich die rif.
Want idderein dae lp noow met ein wasrif veur 't lif.
Gans Venlo steit te rive, ik zoel achteblive ?
't Is al vif veur vif, mam, aoh mam, wao is die rif ?
Gans Venlo steit te rive, ik zoel achterblive ?
't Is al vif veur vif, zek mich, mam, wao is die rif ?

s mam die kreeg ein wasmesjien,
en de rif woort aafgedank.
Maar noow dao weer mezik in zit,
had d'n deze gaer die plank.
Want huur, 't ganse Jocusrik,
schravelt op z'n bleek.
En make dao op rifmezik,
mam, laot mich neet in de steek.

Ein trt dao kreeg ik nappes ot,
net zo wie zo minnig ein.
Ik deej veur spek en bone mei,
want ik kreeg die neut neet klein.
Maar rifmezik det kneis ik bes,
det mak mich neet schauw.
Noow woel ik meidoon met de res,
maar ein wasrif heb ik louw.

Ein jungske kreeg ik kinnis aan,
en det waas ein wasrif-str.
Dae speulde in d'n optoch met,
met zien wasrif op ein kr.
Dao stnd ik met mien twintig jaor,
hae zoog mich neet staon.
Gn wasrif, det waas zien bezwaor,
bin toen rap nao hos gegaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T RIENKE
?
Wies: "Strmt herbei Ihr Vlkerschare"


Van de Schienskoel kump gedreve, door 't Ven struimp zzen Rien.
Is hae waal wat klein gebleve, alles kan neet einder zien.
Greuit de droef neet langs zien kante, riekdm haet hae aevel auk.
Riekdm van sevoeije plante, van kmkmmers, prei en lauk.
Riekdm van sevoeije plante, van kmkmmers, prei en lauk.

In 't Ven hebbe we 'n Rienke, det lp achter langs s hos.
Veur de geit was dao s Stienke, dieke reube wie ein vos.
En s kuuj die gaon d'r aan zoepe mit water gaeve genne las.
Mt de kleine sms vuel p..., was mien vrouw dao-in de was.
Mt de kleine sms vuel p..., was mien vrouw dao-in de was.

Nao d'n Broezerd km ens kieke, mit de visgaert in de hand,
nrges vindt ge ziens gelieke, in s ganse vaderland.
Aan d'n Broezerd wil ik visse, aan d'n Broezerd wil ik staon.
Eder daag, 't kan neet misse, mit ein zooi nao hos toe gaon.
Eder daag, 't kan neet misse, mit ein zooi nao hos toe gaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UNNE ROES
Tekst: Martin Peters - muziek: Wim Roeffen

Refrein:
Fladdere wie eine vlinder en zoeme wie un bei.
Hange wie un vlaermoes want dao zitse dan neet mei.
Dien auge staon dan wazig, ut is dien eige fantasie.
En 's morges asse wakker wuurs begint ut weer opnie.
Dan kinse:
Fladdere wie eine vlinder en zoeme wie un bei.
Hange wie un vleermoes maar dao zitse dan waal mei.

Ik weit now wie ut kump, det kin toch auk niks gaeve.
Met vastelaovestid, laefse un gans niej laeve.
Ut kan laupe wie ut lp, och minse laot toch gaon.
Weer efkes ein femielie zien, veurdet ut is gedaon.
Dan kinse:

Ut is alweer zo wiet, ik kan der neet mir taege.
As ik d'r al aan dink, waer ik op slaag verlaege.
Ik bin gans van de wap, verberg dan mien gezich.
As het weer veur mich steit en zaet ik hald zo vuel van dich.
Dan kinse:

* lp 1980/1981 : Jocus - " Gaef mich de vif " - Discofoon LP 11.11.80


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROETSE
1987 nr.3 : Tekst: Ad Pollux - mezik: Giel Aerts
Geznge: Hay Cromvoets


't Haenke in d'n tore, haet nderhand gen werk.
't Klaag: d'r kump al jaore haos gen kiep mir in de kerk.
Ik zeen 't neet mir zitte um heej te blive staon,
um heej te blive pitte, nae, ik gluif det ik maar gaon.
En wilt ge weite wie, dan got maar ens opzie.

Refrein:
Ik laot micht roetse nao nder roetse,
gaon op de Alde Merret joetse.
Met el die kiepe um mich haer,
det woel ik al zo lang, zo gaer.
Ik laot mich roetse nao nder roetse,
in eine roets de Zopkoel in.
Geej meug mich dreej kir laote boetse,
en dan weit ik det ik d'r bin.

Ik staon heej maar te dreije, umdet geej weite wilt.
Wie of de wind geit weije, maar det zaet ch toch De Bilt.
Ik krig heej in daen tore weer eders kir ein vaeg.
Zo zitte mich al jaore heej die winde in de waeg.
Dus nog maar ens gezag, ik had mich zo gedach.

De hane en de hinne in zzen hoonderstal,
die laote zich neet kinne, en doon mei in zn geval.
Die gaon op eur gemaekske dezelfde kant obaan.
En van ein leije daekske hurste zze Jocushaan.
Noow is 't dan zo vaer, hallaej, dao gaon we haer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROZEGEUR EN MAONESCHIN
1980 : Tekst & muziek: Martin Berbers
Zang (*) : Hannelore Winter


Of baedelaer, of miljonaer, waat zal 't beste zin ?
Ze hebbe allebei gelk, maar auk dezelfde pin.
"Och, leeve mins, bewaar gedld" det is al dk beznge,
want eed're wins, dae zich vervld, dae krieg direk weer jnge.
Waat hebbe we mir nog wat ge dach, we laeve en kinne nog lache ...

Refrein:
De wengskes krige kleur, ik ruuk alweer de rozegeur.
Och minse, km ens veur, de linte steit weer veur de deur.
De wengskes krige kleur, ik ruuk de rozegeur.
En met of znder maoneschin, 't zal weer dreej daag za-lig zin.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ROK EN ROOL DUIT UT GANS
1984/1985: Tekst: F.van den Bogaard - muziek: Chuck Berry
Zang (*) : de Drekskaters


Venlo is ein leuke stad, al hebbe we trammelant gehad,
door ruzie stuf of un stick, want jnge det is linke mik.
Witste wat ik dan leever flik: ik dans, def guf mich enne kick.

Hald van Venlo, halt ut greun, halt ut dan zo en gen gekleun.
Dus petty-coat en pums maar aan, zet alle zrg ens van de baan.
De taofels, steul gaon aan de kant, d'r wurt gedans en det is kwant.

Refrein:
Rok, rok en Rool, die luie kont maar van de stool.
Dae Rok en Rool is pas meziek, dae mak dich jngk, de veuuls dich riek.
Jao, Rok en Rool dae duit ut gans, dus Rok en Rool met dien sjans.

Hab dem Wagen falsch parkiert, den mund mit Majo vollgeschmiert.
Ich hab hunger, ich hab durst, ich trink ein Bier und ess 'ne Wurst.
Die Marken rollen mir aus der hand, wir sind wieder ins Kseland.

Refrein:
Rock, Rock Rock und Roll, wir stehen schlange bei dem Zoll.
Rock, Rock Rock und Roll, wir essen uns satt und tanken voll.
Rock, Rock Rock und Roll, Beckenbauer ist besser wie Kroll.

Halt ge van Venlo, halt ut schon, veur Jaerke, An, Merie en Ton.
Parade, Geisstraot, euveral, bringk rol en rool naor ketjesbal.
Veur Schinkeman of op stadhos, of Rok en Rool gewon ens thos.
Ik halt van Venlo en van dich, ein schone stad ein moej gezich.
En kiek geej zonnig of soms kalt, ge weit toch det ik van ch hald.
Zeen ik och mien hert struimp vol, veur Venlo dich en rok en rool.

Refrein:
Rok, rok en Rool, die luie kont maar van de stool.
Dae Rok en Rool is pas meziek, dae mak dich jngk, de veuuls dich riek.
Jao, Rok en Rool, dae duit ut gans, dus Rok en Rool met dien sjans.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SAGE VAN HAZEPOT EN GRANVALEER
Tekst: Leo Opheys - muziek: Frans Boermans
Uit de revue 'Stel og ens veur'


Fossa Eugeniana,
band tsse Rien en Maas.
Me zuut dien alde spaore,
wao ens 't Lingsfort waas.
Ens hebbe aan de Fossa,
wie geej vandaag not weit.
Veur Spaanse potentaote,
vul werkluuj hard gezweit.

Kanaalbouwingenieure,
die kwame van wied haer.
D'n baas waas Hazeputje,
d'n andere Granvaleer.
't Longeld det kwaam altied
oet Venlo van de bank.
Zo heelte die twi baze
d'n bouw dao aan de gank.

Opens dao zach dae'n eine
toet zienen opperbaas.
Laot s det geld behalde,
't is neet wied die Maas.
Dae leet zich iers waat nueje,
maar gaof op 't lets toch nao,
en op betaaldaag hoot 't:
't Geld is nog neet dao.

Det woord ein lammentere,
d'n duuvel haolt dich waal,
en eine vlook klnk schrikkelik,
wies euver 't kanaal.
Mit gleuijentigge wages,
wie in de hel zo heit,
zult geej de grief bevare,
altied vermaledijd.

Klamp waas dae vlook verklnke,
woord 't duuster wie de nach.
D'n hemel speejde bliksem
en 't hmmelde mit krach.
Toen kwame door de wolke,
veer hellepaerd dao aan,
met gleuijentigge wages
net op de grief op aan.

Veur op d'n irste wage
kwaam Hazepot dao haer
en op d'n twide wage
dao zoog me Granvaleer.
Ze dansde op eur stevels,
de piet nog in de moel.
Zo vore dao die smaerlep
hog euver berg en koel.

Aan 't Lingsfort kort beej Straole
gaon alde spaore haer,
dao spok nog Hazeputje
en ouk nog Granvaleer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAHARA
1969 nr.2 : Tekst: Ad Pollux - muziek: Frans Wetjens
Zang (*) : Hay Cromvoets


Refrein:
Laot s gaon, laot s gaon mien leefste Klara,
dich en ik, weej allebei, nao de Sahara.
Ik heb d'r gevnde waat ik zch,
dao is veur s nog plaats geng.
Mien leefste Klara, in de Sahara,
't is met dich mien lekker deer,
en eedere waek ein vaetje beer,
toch zo fijn, zo gans allein, in de Sahara.

Euveral zien minse, minse grot en klein.
Nrges, nrges kinse zien met mich allein.
Euveral zien minse, wao weej gaon of staon.
Zek mich ens, waat vindse, zulle weej maar gaon ?

Klara kind, det wetste, 't is heej niks gedaon.
Altid maar det kletse laot s now toch gaon.
Klara, kind det wetste, ik hald zoevul van dich.
Laot ze now maar zwetse, km maar mei met mich.

* lp 1981/1982 : Jocus - " Laot s blive zinge " - Discofoon 11.11.81


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBA PALLESAOTE
1985/1986 nr.2: Tekst: Hannelore Winter - muziek: Jan Derijk
Zang: Hannelore Winter & Jan Derijk

midi

Dit is neet Kariebies, dit is neet Bresiel.
Dit is noow ens tiepies de Venloose stil.
De neems enne aanluip van twidozend volt,
dan kump de penantie en 't belke det rolt.

Refrein:
Dit is de pallesaote-samba, karamba, papa dae is van de zk.
Uich um danse met zien ma-ma, is det neet ein stk gelk.
Dit is de pallesaote-samba, det hebbe gekke ot d'n aek gedreijd.
De letste niejer-wtse samba, en vader tid haet zich verkleid.
Ai ai ai ai ai idderein is van de graot.
Ai ai ai ai ai van dae samba pallesaot.

't Laeve det brink s ein bleumke det bleujt,
ein veugelke zink en s hertje det greujt.
Weej waere neet jnger, maar auk noeits te alt.
En fijn don beejein, det is lang neet zo kalt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME STAPPE (de schutter)
Tekst: Frans Boermans - melodie: 'Fliegermarsch'(Herman Destal)
Zang (*) : De Kammerodjes


Ziet ge dao? Idderein binne?
Dan staeke weej van wal
Ziet gedao? We gaon beginnen:
Vanaovend wuurd 't knal
De mezik is al aan't blaoze
Good stel laot die maar kraoze
Zeej brenge met eur melodie
Waat laeve in de ganse brouwerie

En weej hoove deze nach neet ens nao bed te gaon
En dan hoove weej auk morge neet vruug op te staon
Weej halde neet van pmpewater
en later genne kater, genne kater genne kater
Enne gooije wiets vertelle is beej s den brok
En weej lache s dan dkker vaaje in den bok
Weej gaon neet met de kiepe op stok
Des te minder zien weej kinder van de klok.

As weej op de lappe gaon
Kike weej neet op ein oor
As weej same stappe gaon
Gaon weej door ein twisteins moor
Vuulste vruug tot zze spit
Klink "ut is den hogsten tid!"
Nog ein leed, nog ein glaas en daon gaon sam sam
Alle maedjes en de jnges moei nao bed!

* cd: De Kammerodjes - "Veur s plezeer"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SARAH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Blaauw


Ik woel det ik op water ks loupe en dit dich zeen ligge op ut strand.
Dich geneets van de straolende zn, en in geneet van dich.

Ik woel det ik op wolke ks drive en det ik dich nder mich zeen staon.
Ik steur dich ein baodschap met de wind, jao, dich luusters nao mien leefdesgedich.

Refrein:
Zoe zit ik oore achterein allein.
Ik druim van dich d'n gansen daag.
Ik fantaseer, zing met dien leedjes mei.
Km veul die vlinders leef Sarah.
Km Sarah, km Sarah.

Ik woel det ik door moore ks loupe en det ik stiekum naeve dich lig.
Ik speul met dien haor en bewonder dien moej gezich.

Ik woel det ik de nach ks verdrieve, zoedet ut noets mier duuster is.
Ik plk met dich d'n daag jao dich straols as ut morgeleech

Km Sarah - Sarah - Sarah.
Km veul die vlinders, Sarah.

* cd : Blaauw - "Eine zomer met dich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SCHOENSTE KLEURE
2010/2011: Tekst & muziek: Henk van Hoften
Zang: De Kompane


Idder haet zien favoriete kleurkes
Det krieg-se mei in dien bestaon.
Maedjes kriege bellefleurkes
As-se met de jungkes gaon.
Maar de schoenste kleure van t ganse jaor
Det is veur mich, veur dich,
Det is toch irlik waor.

Refrein:
As t roed en greun
Verschient weer in de straot
Jao, dan is t weer zoe wid.
Want t roed en greun
Det kin veur mich gen kwaod
Dan kin ik intelik
Mien vastelaoves-eike kwit.
Met vastelaovend heb ik det toch altid weer
De wind, die heb ik in de rk en wiebel op en neer
Van de Wien wies aan de brk
Bringe die kleure, mich vuul gelk.

Elken daag wis in de kleine eurkes
Gaon ik schoen verkleid as kloon.
Kloons, die hebbe bnte kleurkes
Van de kop wis in de schoon.
Maar de schoenste kleure van t ganse jaor
Det is veur mich, veur dich,
Det is toch irlik waor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SCHOEGELDANS
Tekst & muziek: W. Janssen
Zang (*) : Hans Mans


Huurste in de vaerte dae mezik?
Och leve schat, wasas ik maar mei gegaon
De wets det ik veur hoempapa bezwik
Kan eine mins dan blieve staon.
Huuer ik die trte en die trm
Dan kinste gluive det ik km.

Refrein:
Km op de straot, dan danse weej d'n hoempapa
De schonsten dans van ut jaor
Z'n lekker dingk, dae'n alderwetse hoempapa
De blaoskapel steit klaor.

Wie det geit z'n schoegeldink
Mste huuere wie det klink
Op ut boenze van mien hert
Sjouw ik mei met det konzert

Alle minse danse op de straot
An op d'n hook dao speult ein blaosorkes
Kik ens wie det schoegelt op de maot,
Dao zuuste Venlo op zien bes
Waat zien weej gruuets, waat zien weej rik,
Met zzen alde blaosmezik.

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi maol elf vastelaovesleedjes en nog vul mir...) "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SENTIMENTEELE
vr 1885 : Tekst & muziek: Gerard Hamm

.......................................... (?) ..........................................

Och Mieke! Mieke! Mieke! - dich kleinen hertendeef !
Dien neuske, mndje, uigskes - zien alle ve leef.

.......................................... (?) ..........................................


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SIESKE
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : W-Dreej


Sieske ik hald van dich,
Sieske now blief beej mich,

Refrein:
Sieske ik hald van dich,
Sieske now blief beej mich,
Sieske laot mich heej toch neet zoe einzaam staon,
Zonder dich kn mien laeve neet verder gaon

Ik waande mich hoeg in dn hemel,
Zoe groet waas mien gelk,
Op ns verscheen ein ngelke,
Det brach mich van mien stk

Ik waas gewoen gans van de geert,
En zweefde oor nao oor,
Mer toen bleek unnen druim te zien,
Want dich waars dr weer vandoor

Wats dich dao met mich deejs,
Det waar zoe gaar neet van dees aert,
Waat ik met dich toen heb belaeft,
Det waar ein doedszund waert

Wats dich dao met mich deejs,
Det brach unne lach op mien gezich,
Dus doot mer met mich was se wils,
Mien hert is gans van dich

Sieske laot mich heej toch neet zoe einzaam staon,
Zonder dich kn mien laeve neet verder gaon

* cd 2006 : W-Dreej - "W-Dreej nderwag"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SINT JUTTEMIS LEED
Tekst: Paul Hermans en Ren Scheffer - muziek: Ren Scheffer
Zang (1) : Minsekinder en vrinde
Zang (2) : Frans Pollux (Neet oet Lottum) & Bert van de Bergh (&julliet)


Refrein:
Met Sint Juttemis, dan kom ik dich waer haole.
Dan wil ik met dich danse, dan mot ik met dich sjanse,
en gaon weej same ot.
Met Sint Juttemis dan zinge weej os leedje.
Dan gaon weej zinge, springe, dan doon weej zotte dinge,
en waat mak det nog ot.

Jao, de kalvere die danse op 't is.
Die bieste zien neet wis, die danse op 't is.
Met Sint Juttemis, dan kom ich dich weer haole,
dan wil ik met dich laupe en gaon weej same ot.

De duvels gaon met fakkles door de straot.
Pestoer dae neet mir heilig praot.
Maar nemus dae vind detdet neet geit.
De bis zoe moej gekleid, gelk is dik gezeid,
en idderein, jao idderein is geweid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINTERMERTE
Teks en muziek: Frans Boermans

D'r waas enne kir ennen brave soldaot,
dae zoot hil hog te paerd.
Dae sneej ziene mantel midden op de straot,
in twije met zien zwaerd.
En hae goof de helf aan d'n erme man,
dae had 't zo kald want hae razelde d'r van.
Znder jas, znder haemp, ocherm,
maar toen hatten 't weer lekker werm.

Refrein:
Weej gaon sintermerte viere,
met s luchje in de hand.
Weej gaon sintermerte ire,
staek d'n troshoup maar in brand.

Toen leet hae zich duipe, dae'n brave soldaot,
det woort einen heilige man.
Dae lierde de minse, och doot toch gen kwaod,
want die makde d'r ein ptje van.
Sintermerte is zze stadspetron,
dae baove nw baejt veur 't stedje wao ik won.
En hae is zze kindervrind.
Hae struijt lekker grei veur eder kind.

Weej hebbe gewierks en weej hebbe getros,
al waat maar demp en brandt.
En gluif maar det det vul zweit s haet gekos,
en blaore in de hand.
En det deje weej veur dae stadspetron,
dae'n heilige vrind van det stedje wao ik won.
Maar 't wierkse is nw gedaon,
miene wierkspot is otgegaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINTERMERTES VEUGELKE
Tradisjoneel
Zang (*) : Kinderkor & Jan Pollux


Sintermerte kin neet komme, want dae haet eine kromme poet.
En daor motte weej veur beeje, anders geit Sintermerte doed.

Sintermertesveugelke, haet ein roed keugelke,
haet ein blauw stertje, hoepsa Sintermerte.
Vandaag is Sintermerte, morge Sinterkrkke,
komme de gooje herte, die hadde zoe gaer ein stkske.
Houtje op 't trfke, Sintermerteskrfke.
Hout, hout, hout en 's winters is ut koud.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein laeve.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein pret.
En Mieke de Woep zoot op de stoep en leet d'r eine vleege.
Mieke de Woep zoot op de stoep en leet d'r eine gaon.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein laeve.
Hoera, hoera waat hebbe de boere ein pret.

* cd (1995) : Venloosch Vastelaovesgezelschap Jocus - " Jnk en Ald " - Ben Verdellen Productions - BV-E 1213


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEEP
vr 1954: Muziek en Tekst: Gebr. Hendriks.

Zek, wet gj auk wie enne sjeep is gemak ?
Zn krak haet veer rajer en dao-op einen bak.
Van binne wat rmmel nderein gekiep,
Daobj enne motor en de hebs enne sjeep.

Refrein:
Sjeep, sjeep, sjeep, ge kint toch enne sjeep.
Ge wet waal, zn dink wao ein blikske op hink,
en det as 't ried nao petroleum stink.
Sjeep, sjeep, sjeep, ge kint toch enne sjeep.
Bekiekste zn kisje van achter en veur,
de zuks, maar de vinds gen deur.

De sjeep is de ker van den modernen tid.
Dae hurste al kmme, al is ze nog wid.
De sjeep is ein brouwsel van rubber en zink,
'n Dink, aste rechts aaf dreis, nao links aafzwink.

Den buurman van s, dae is gister gepiep.
Hae reej nao den hemel toe in enne sjeep.
Had in vruger iwe ein sjeepke bestaon,
waas Elias neet met ein krke gegaon.

Ik kin ein meid die haet met Pruuse gesjouwd,
is tot nog toe neet in de bajes gedouwd.
Wet gj waorum die meid ut um neet kniep ?
Die zit bj enne Canadees in de sjeep.

De sjeep kump ot 't land van Uncle Sam,
maar dames en hire, ik staak mien gezwam.
Got allemaol staon nw en roop dan hiep, hiep,
hiep, hiep, hiep, hoera, en lang laeve de sjeep.

lp 1985


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEI OET
Tekst: Harry Bordon - muziek: ?

Ik hb pas mit emand gespraoke dae Limburger is, net as ik
dae haet ouch de stadslch geraoke mar haet d'r zich zwaor in versjlik.
Want alles wat hae had bekeke, waar moejer dan 't Limburgse land
ik hb 'm 'ns good aangekeke en brach 'm toen aan zien verstand

Refrein:
Sjei oet, sjei oet, wie kins te toch vergaete
wie sjoen, wie sjoen, wie sjoen 't zude is!
Sjei oet, sjei oet, dao kin zich niks mit maete
Sjei oet, sjei oet, ech waor: de hbs 't mis!

Wat Johnnie Jordaan steit te zinge in leedjes van ziene Jordaan
zoe mich op de kneen mtte dwinge: dao kin ik ech neet taegenaan.
Mar as e mich aan zit te praote dat Mokum 't prachtigste is
mt gevelkes grachten en straote, ach Johnnie, dan hbs te-n 't mis!

Zoe zit ik wal dkker te kletse mt Limburgers in Amsterdam
die inkel van Holland mar zwetse, mer Limburg vergaete ze ram.
Die luuj zien 't sjoenste verlaore, vergaeten 't moej dialek
oet Limburg. wo zeej zien gebaore. Mar wit ge dan wat ik ze zek:

Parlando:
Ach sjei toch oet jnges, geer wit toch zeker wal baeter!
Ah jnges sjei toch oet!
(Zang) Sjei oet, sjei oet, dao kin zich niks mit maete
Sjei oet, sjei oet, ech waor: de hbs 't mis!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJELOERSE
1964 nr.4 : Wrd en muziek: Frans Boermans & Thuur Luxembourg

Refrein:
Ik kan 't neet verdrage, deste mich beluugs.
Ik kan 't neet verdrage deste mich bedruugs.
En waaste mich ouk wies maks, waaste ouk vertels,
mich paotste toch, mich paotste toch maar luus in miene pels.
Ik kan 't neet verdrage deste mich beluugs.
Ik kan 't neet verdrage deste mich bedruugs.
En waaste wils verzwiege, zeg 't maar gers.
Dich hes alweer, dich hes alweer ennen andere geks.

Mina Mina waat is det mit dich ?
Waorum waorum bliefste neet beej mich ?
Ore, ore heb ik dich gezch,
maar now is 't mich geng.

Mina Mina waat hes dich gedaon.
Waorum, waorum waarste now gegaon.
Ore, ore biste al op sjouw.
Waorum bliefste mich neet trouw.

Mina Mina veur de letste kir.
Waorum, waorum wilste mich neet mir.
Ore, ore bin ik dich al kwit.
Minseleef wao blif d'n tid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLAOP MAAR (VEUR WAAT KUMP)
1999: Tekst & muziek: Bert van den Bergh
Zang (*) : &Julitte


Kind slaop zach, bouw aan dien krach.
En druim van zaachte wolke, van ingele die zinge zach.
Drief op rstig water, door d'n donkerste nach.
Gank door 't laeve, diene ingel hilt wach.

Glij op un wolk, door d'n helderste daag.
Laop euver 't greunste, 't zaachste greune graas.
Of ik druim dich watte wolke, zoe deste hiel zaach geis.
En ik druim 't gelk, veur dien laeve beejein.

Noow gaef mich dien hand en ik greuj met ze mei.
Ingele die zinge, zinge zaach eur refrein.
Glij op dien wolk aan gevaore veurbeej.
Ik pas op dae wolf, asse kump doener beej.

Noow drief op dien wolk, hiel zutjes door dees melodie.
Hiel zutjes door dees melodie.
Hiel zutjes door dees melodie.

* cd 1999 : &Julitte - "&Julitte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SLIP OET
1968 nr.2 : Wrd: Frans Boermans - muziek: Wim Maas
Zang (*) : Hannelore Winter & Lottie Boermans


Lewieke dae woel met d'n optoch mei,
maar Nel dach: "Nae, des niks veur dae".
Lewieke veel oet beej d'n derden drei.
en Nel det reep: " Uig hae ! Waa ! "

Refrein:
Slip oet, slip oet, d'n alde dae haet al de pip oet.
Det kump van, det kump van, wae wet van wat?
Dae haet tevul van det gehad.
Slip oet, slip oet, d'n alde dae haet al de pip oet.

Lewieke waas toen aan d'n tap gaon staon,
maar Nel dach: " Nae, des niks veur dae ".
Lewieke waas toen van de wap gegaon.
En Nel det reep: " Uig hae ! Waa ! "

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Znne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SNRKER
1966 nr.4 : Tekst: Koos Timp - muziek: Giel Aerts
Solo (*) : Hannelore Winter


Ik weit neet waat ik mt beginne, ik makde ein hil grote fout.
Die zal ik maar irlik bekinne, ik bin mit 'ne snrker getrouwd.
En 'smorgens as ik um wil vraoge : " Wannir huurt det eindelik op ? ",
dan kmme de buure mich plaoge : " Wannir steit die lintzaag ens stop ? "

Refrein:
Dich biste schld d'r van, det ik neet slaope kan.
En wies de klaoren daag, mt luust're nao dien zaag.
Die geit maar rstig door, wies 'smorgens zeven oor.
Dich snrks de kalk en ut behangsel van de moor.

Toen is hae op zlder gaon slaope, ich dach zo : " Dich snrks dao maar raak ".
Maar 's nachs vloog de zlderdeur aope en veel mich de schouw door ut daak.
Al trouwt ge ouk mit einen haoje, det hindet neet as-se maar krk.
Maar 't meus beej de Wet zien verbaoje, det ak'lig gezaag en gesnrk.

* lp 1979/1980 : Jocus - " Dao geit-e haer ! " - Discofoon LP 4.7980 15.90


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STAD AAN DE MAAS
Tekst: Michiel van de Grinten - muziek: trad.
Zang (*) : Romeo


Wie wiet bin ik weg van de stad wao ik bin gebaore.
Zoe lang bin ik nderwaeg, maar 't is niks gewaore.
't Is kald en ik bin allein, ik laup zoe al aore.
Ik wil noow nao hoes, heej bin ik neet thoes, ik bin verlaore.

Och, stad aan de Maas, oeit zal ik dich truukzeen,
dan laup ik weer binne, dan zit ik weer in mien kefeej.
Wie wiet bin ik weg van de stad wao ik bin gebaore.
Ik wil noow nao hoes, heej bin ik neet thoes ik bin verlaore.

* cd 1993 : Romeo - "Romeo" - Marlstone Recordings bv - CDL 9327


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STAD VAN IDDEREIN
2008/2009: Tekst & muziek: Frans Pollux
Zang: Bart Houtermans, Marjolein Langen, Toiny van der Zandt


Mien mam zag: as de minse zich verstnde
Dan waas 't vastelaovend, gans 't jaor
Ik twifelde, maar 'k heb noow otgevnde:
Waat mooders zegge, det is meistal waor

Dus stut ik neet det ik heej bin gebaore
En sprik d'r eemus mit ein vraemde tng
Dae Venlonaer van binne is gewaore
Dan zing ik weer dae zin dae mooder zng:

Refrein:
Dit is de stad van idderein
Ik drink d'r op g idder eine
't Mak niks ot, en de's 't fijne
Of op dien snot 'n maske zit
Zwart of wit
Dit is de stad van idderein
We zulle noeit de paorte slote
Want zelfs Flujas kwaam van bote
Nao de stad van idderein

Mien mam zag desse gaeve ms en neeme
Dan laeve luuj 't langs mit enne lach
Dus kump d'r vraevel, kmme d'r probleeme
Dan neem ik die, zo wie mien mooder zag

Want idder jaor opniej mit vastelaovend
Verdwient 't leid op idder kloonsgezich
Ik zing van 's morgesvruug wies in d'n aovend
Daezelfde zin dae mooder zng veur mich


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STER
Wrd & mezik: Michiel van der Grinten
Zang (*) : Minsekinder


Dao veel ens ein ster ot d'n hemel, dao veel ens ein ster in de nach
Emus deej de wins van zien laeve, en dao gebeurde waat hae noets had verwach
Dao velt noow ein ster ot d'n hemel, dich zuus dees ster in de nach
Dus doot noow de wins van dien laeve, de hes d'r zo lang op gewach

Refrein:
Ooohooo ...
Doot diene wins, wae wet waat se wins
Dink dich 's in, waat d'r allemaol kin
Doot noow de wins van dien laeve,
Doot diene wins, want vanaovend kump hae ech ot

Bis te verleef op det maedje, maar wet het al jaore van niks
Bedink dich neet, ks det blaedje, 't gelk is vanaovend met dich
Goei eine cent in 't water, halt dien twi vingers gekruuts
Blif neet wachte op later, gluif in dien wins en de zuus

* cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Thos "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STERKES OT D'N HEMEL
2004/2005: Tekst: Jos Buskens - muziek: Hay Geritz
Zang: Frans Driessen & Simone Ketelaars-Driessen


Wie ik dich zoog dach ik metein
Det mt de leefde zien
Veulde dae vlinder in d?n bok
Maar dach dae duit gen pien
Opslaag woort ik toen verleef
En waord eine sterrendeef

Refrein:
Ik plk veur dich die sterkes ot d?n hemel
Zo det die schitterend in dien auge staon
En maak veur dich ein ritje nao d?n hemel
Die sterkes plkke det heb ik zo gedaon
Maar kik ik van dao baove op heej onder neer
Jao dan dink ik beej mich zelluf met vuul plezeer
Ik plk veur dich die sterkes ot d?n hemel
Want kin dich zonder toch ech neet laote gaon

Iddere kir en steeds opniej
As ik dien auge zeen
Blinkend as zilver in de lch
Dan gaon ik door de kneen
Ik heb die sterkes geplk
Die noow straole van gelk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STILLE INGS
1999: Tekst & muziek: Bert van den Bergh
Zang (*) : &Julitte


Ik staon heej aan de kant, un leed kump op in mich,
un leed van werme aerd.
Ik staon heej aan 't water, gedachtes zwumme weg,
op golve naor un water, wao de stilte vond zien plek.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.

En as 't water glinstert vind emus heej zien rs,
dan wuurd door de stilte ein laeve oetgebls.
Stilte velt op 't water terwiel ik dao nao kik,
brik glinster oet de golve, det is waor ik aan bezwik.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.

Ut water veur d'n doed, 't veur det is gebls.
Good det ik neet brande hoof, in't water vind ik rs.
Maar good det vlamme water zien en stilte daorin rs.
Wondermoej, wonderstil, wondermoej, wonderstil,
wondermoej, wonderstil.

Refrein:
Stilte, stilte, stilte leet zich beej s neer.
Stilte, stilte, beej idderein leet ze zich neer.
Wondermoej, wonderstil, wondermoej, wonderstil,
wondermoej, ik blif stil.

* cd 1999 : &Julitte - "&Julitte" - Ben Verdellen Produkties


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STINA ... DOOT DE DEUR AOP !
1966 nr.1 : Tekst: Koos Timp - mezik: Giel Aerts
Zang (*) : Wiel Vestjens
Zang (**) : Minsekinder


Baer viert ziene vaderdaag, tin kir in ein jaor.
Det ut van zien vrouw neet maag, vindt hae gen bezwaor.
As hae 's nachs nao hos toe geit, kump ut dkker veur,
det-te maar te schrive steit, veur 'n geslaote deur :

Refrein:
" Stina ... doot de deur aop en laot d'r mich ens in.
Stina ... doot de deur aop, de wits toch wae ik bin.
Ik heb dich nots gen kwaod gedaon,
de kans mich heej neet bote laote staon.
Ik val op de stoep in slaop, ... haej,
Stina ... doot de deur aop ! " ... (Stina ... Stina ...)

Baer had ziene Vaderdaag, weer ens moj versierd.
Hae had zienen dors verjaag, maar hae leep verkierd.
Toepde rges op ein deur in ein vraemde straot.
Maar dao kwaam gaar neemes veur en toen reep hae kwaod :

* lp: " 't Is weer vastelaovend (twi maol elf vastelaovesleedjes en nog vul mir...) "
** cd 1989 : " Mooder Hellup - Beej Mooder Thos "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STK IN MIENE GEETER
Tekst: ? - mezik: ?
Zang (*) : De Drekskaters


Had ik gister weer ein feesje,
neum 't eigelik maar ein fees.
(2x)
Ik kroop vanmorge miene blt ot,
heb vandaag neet mier gepees.

Refrein:
Ik heb ein stk in miene geeter,
ik goei mich altid vol mit beer.
(2x)
En dae kater dae kump later,
det zeen we morge dan waal weer.

En ik perbeerde 't mit cola,
mit sinas en mit 7-up.
(2x)
Maar nemus wil 't mich gluive,
det beer dan altid nao mich rup.

En aan 't ind van einen aovend,
dan wil ik neet nao hos toe gaon.
(2x)
Ik zeen 't letste glaeske dinke,
de luuts, mich heej allein neet staon.

* cd 1993 : De Drekskaters - "Kattekwaod"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STRAKS IS 'T WEER ASWOENSDAAG
Teks & mezik: Giel Geurts
Zang (*) : Hannelore Winter

midi

Jao, idder jaor en altied weer, viert idderein de vastelaovend gaer.
En dreej daag lang is alles stapeldol, en straole alle minse van de lol.
Maar ens, maar ens, en det steit vas, dan mt 't maske in de kas ...

Refrein:
Straks is 't weer Aswoensdaag, is alles veurbeej.
Straks hebbe weej weer heimwi, is alles veurbeej.
Zing mich nog ens det leedje, die moi melodie.
Einmaol nog same danse, den allerletste kir.
Einmaol nog same sjanse, straks geit 't neet mir.

Ein stille straot, zaach schient de maon, och minsekinder, alles is gedaon.
Ein trtje heej en ein belunke dao, ein maske kiek der stil van ut heimwi nao.
Wij schon,wiej schon waas toch daen tied, hae is veurbeej, wie ut s auk spiet ...

* lp (1976/1977) : " Vastelaovend same " - Discofoon LP 11.11.76
cd : " Znne Vastelaovend "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE STRAOT
Tekst & muziek: Marcel Joosten
Zang (*) : Minsekinder


De zn die braek door de rame slaon aop,
in de gezelligste straot van de stad
De steul gaon nao bote 't veurjaor begint,
in de gezelligste straot van de stad

Wao idderein zich beumeujt as diene auto neet start,
dich 'nne nieje wilt verkaupe of gaon ruile veur ein part
In de gezelligste straot, de gezelligste straot van de stad
Maedjes die scheure op eur scooters veurbeej,
in de gezelligste straot van de stad
De huurs de vaders nog roope: "Noow blief toch ens heej!"
in de gezelligste straot van de stad

Wao tante Mien alles wet van alle roddel in de buurt
Wae ut duit met wae, umdet ze idderein begluurt
in de gezelligste straot van de stad
En leet d'r soms weer eine in de gt, haet dae al hebbe en good weer verjas,
Haet hae niks mier te vraete en is se weer erm, dan wuurt d'r eine rieke mouw aangepas

Ot iddere raam huurs se andere mezik,
in de gezelligste straot van de stad
De ruuks de Indische keuke en de boeremoos met wors
in de gezelligste straot van de stad
En is d'r waat te viere geit de barbecue aan
De wien kump ot de kelder, alle buure schuuve aan
In de gezelligste straot, de gezelligste straot van de stad

* cd 1997 : Minsekinder - "Blief neet allein"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N SUUPKE MET...
2004/2005 nr.2 : Tekst: Wiel Hermans - muziek: Wim Roeffen
Zang: G Deenen & Frans Driessen


Suupke met blkes diek en rnd
Det is toch zo geznd
Maar waat ik noow toch heej belaef
Dees kiepesoep die laef

Refrein:
Zegk ens ober waat doon toch die vleege in mien soep
Die zwumme op de rk
Uig die dieke haet haet al al mien blkes opgesnoep
En brmp van deep gelk
Jao die vleege zeen ze vleege
Want vleege doon die neet
Lekker zwumme doon die slumme
Weit geej wao det aan leet
Zegk ens ober waat doon toch die vleege in mien soep
Ik veul mich bistig betoep

Bumke vanaaf d'n hogste rand
Doon die mit losse hand
Poedelke neks mit veul gekreun
Rech in det soepegreun

Kik wie die in ein baenke trek
Det wuurd mich toch te gek
In ein bevleeging gaon die d'raan
Vleeg ik die vleege aan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME